#4175: Fenix

Monopolfilm.  OBSJ

. Oxbär af -

Tegl
(8,.

 

 

giver föreställning a

 

 

  Kärlek,

Komedi i 42 avdelningar.

Professor Eerskine har trots sina vita hår bevarat sitt hjärta lika
ungt som någon yngling på tjugu år och är därför alltid glad. Han
är den första som får höra om Fanny Mortimers och .Jack Dancrofts
förlovning. och han är den som försonar dem i deras första strid.
Denna uppstod, som alltid, på grund av ett obetydligt missförstånd och
antog snart ohyggliga dimensioner. Jack reste till staden för några
dagar, och en vän, Fred, inviterar honom att supera tillsammans med
honom och sin förlovade för att presentera honom för den unga damen.

En väninna till Fanny ser Jack i detta glada sällskap och rappor-
terar detta till Fanny, vilken bryter förlovningen. Båda begiva sig till
professorn och äro lika olyckliga. Professorn far en ide. Hans nevö

 

 

 

äFOåF-am: a .
sorg och gladje.

Spela! av framstående konstnärer.

kommer på besök med sin hemlige förlovade. Elsa. Dessa tre stifta
en komplott. Nevöen kurtiserar Fanny och Elsa flirtar med Jack, med
den följd att .lack och Fanny lider av svartsjuka. Professorn småler
över sitt spratt.

Antligen blir det för mycket för de två och båda fly till pro-
fessorn.

.lack kommer först och professorn gömmer honom bakom en por-
tier. varvid han hör att Fanny, som han nästan hade beskyllt för att
vara en hjärtlös kokett, i verkligheten ar lika olycklig som han.

Försoningsscenen kan icke beskrivas  den måste ses. Den spelas
med en skälmaktighet, som man icke ofta ser maken till.

 

Zoologisk trädgård.

En av de vackraste och inträssanlasle bilder ur djurens liv.

Har aldrig förr förevisals.

 

, Den svarta slavinnanQ

"Ali-f var en berömd slavhandlare och arabstammens hövding un-
der antislaveriets tid. Alltjämt låg han i strid med skyddstrupper.
emedan flera slavinnor hade sökt fly och berättat om Irans grymheter.
Vår bild visar oss en slavinnas flykt. Man ser en våghalsad flykt över
klippiga berg, utan att se hinder i vägen. De engelska skyddstrup-
perna befinna sig på andra sidan om floden. Där kunde de flyende
få hjälp. Dessa trupper hade många stora svårigheter att övervinna
just under antislaveriets tid. och blott med vapenhot kunde det lyckas
dem att avtvinga en muselmansk hövding eden att ej handla med vita.
Vår bild visar oss här just då en ed skall avlaggas. att ej hålla slav-
varna som livegna. utan låta dem gå i frihet som andra människor. -1 Ali",
som spelar huvudrollen, fogar sig därmed, men i sitt stilla sinne äm-
nar han att hämnas. Tillfället yppar sig snart. Han överraskar en av
sina älsklingsslavinnor under ett rendez-vous med skyddstruppens an-
förare. Detta pperliga tillfälle vill han begagna på sä sätt att använda
henne, Sublimey som sitt värktyg. Sublime erinrar honom att han icke
skall bryta sin ,ed. Han svarar: "Allah bjuder alla medel för att till-

-ren, tager hon giftet.

intetgöra alla de som bryta mot hans bud." Under detta inflytande
och fullständigt hypnotiserad, alltjämt betraktande honom som herrska-
Hon låter anmäla sig hos befälet eller officeren
för att utöva sin befattning. Kärleken smyger sig in i en svart själ.
Officern emottager Sublime glädjestrålande. 1 ett obevakat ögonblick
tycks hon tveka. Vid officerns anblick kast-.ir hon bort planen och
flyr. men återvänder kort därpå och finner honom ha somnat in. Till-
fället. bjuder sig än en gång. Hon häller giftet i ett fat med vatten.
Det har skett! Då hör hon i drömmen, officern ropa hennes namn och
viskande: l"vatten, vatten". Han är fullständigt i hennes händer, men
kärleken segrar. Följande en plötslig impuls, griper hon fatet och
häller ut innehållet. Glädjestrålande flämtar hon en frisk dryck. Så
flyr hon. Men varthan? Angern plågar henne. Hon vill offra sig
sjalv i fruktan för straff. Hon tar in resten av giftet och släpar sig
med stor möda bort till skyddstruppens läger. Löjtnanten springer upp.
Döende biktar hon. Officern erkänner hennes ädelmod. men ändå . . .
det finns ingen räddning... för sent... för sent.

 

i Den kvinnligaspinnan..

 

Amerikanskt drama.

Under kriget mellan Nord-och Sydstaterna skall en arnmun tions-
konvoj föras till krigsskådeplatsen, vilket av en spion inberättals till
fienden. Det gäller nu att förstöra ammunitionen. men ingen vågar
åtaga sig detta farliga uppdrag. Då anmäler sig härmed Emelie. över-
stens dotter. Förklädd till rekryt och försedd med falskt pass beger

hon sig åstad och genom list lyckas det henne att komma i närheten
av ammunitionsvagnen och spränga den i luften. Hon undgått också
lyckligt förföljelsen och uppnår valbehållen lägret. där hennes djärve
bragd förskaffar henne ett statligt mottagande.

 

När man ser illa.

Stol-slaget skämlnummer.

 

Bilj"ttpris: 50 -öre

I" Barn under 15 är äga ej tillträde! "I

Barnföreställning kl.

Inträde 10 öre.

 

Örebro 1912. Tryckerif. Nerikes tr.

e. m.

à

 

Vö rd samt
Fenix-Biografen.

Information

Title:
Fenix
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain