#4174: Värmlandsbiografen

ru-l giver  I-à

 

.. V i, i V Vi , . nr. V :ff i Kari-v-f-:f-BA& .FIM i n Imità. :st  ,., =..V..qu-wa-1

Stor Föreställning

 

efter följande program: --

 

 

 

Veckans Nyheten.

Gaumont Journal N:o 18. 4-

llodul i Pul-ik. liroc-ketspel. (Dräkter från Galerie-.fa Lafayette)4 - PHP-iv. Bodiltiivling genom
Paris, anordnad av (len internationella regattkomit-én. f- Paris. Elllegnnl erövrar Buffalo s stora prissl vi.l
Velodromen av samma namn. M- lVedrincs. l-lrankrikef-l polivtiliimste uviatiker faller ned vid Epinay och
erhåller svåm skador. -- Bin-(telwin. llygienkongrcssen i Katalonien 1500. Ynglingar utföra gymnastik
övningar. w Remi. llamnens utvidgning. - lfilmwlig. Den återuppresm kampanilens invigning. H-
G-rzumu (Tyskland), Den kvinnliga Yaclilklnbbens invigning. - Bullylmf? (lrland). En knpplöpning med
äventyr. - Primä- l)en ryklbnre nunrkistlmnditen Brinner "fångas .löende i lkilmisy-lo-Hni.

Humoris iska djurbilder.

Mycket intr-ässanta bilder.

 

 

 

 

Expressnyhet från Th: ÅfEdis-on.

Landstrykarens
dröm.

Lustspel i 53 avdelningar.
Edisons glansnummmer. Sann konstfilm.

Verklig humor.

 

 

 

eller

Dödshoppet från fängelsetornet.

 

 

 

Robines via kläder.  

K omisk succés.

 

 

 

 

låilicffpwis: .50 och åà öre.
läam under lä år! äåa ei iillhääde.

Pian- hllrags lsmusik.

Vördsamt

CÅRL BOOK.

 

Örebro 1912. Tryckerif. Nerikes tr.

Information

Title:
Värmlandsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain