#4171: Skandia

M l,400 meter Films, utsökt fina nyheter, " visas varje föreställning in

 

 

 

 

OBS.! l li; timmes. program.

 

 

ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre. .
2:a plats 35 öre; bam 15 öre.

 

 

 

Program från och med 26 till och med 29 December.

remmmmmmmmmmmma
l Senaste l
l

I l

ä Veckans Nyheter.
g , I

 

(Pathé-Journalen.
Ny Pathé-Journal varje tisdag.

 

 

Den nye sknpu sann.

Ett bättre skämtnummer.

 

  
 

 

Spännande äventyrsdrama från Balkankrisen.

Hnondpersonerna: Kommendaten - .Löjtnant Jancn - Löjtnant
Nataschin - Ninon, den sköna spionen,

Det gäller striden om de viktiga ritningarna. Fienden skyr intet för att få dessa
i sitt våld. Allt har hittills varit förgäves, men kvinnolist och kvinnoskönhet

hade så när brutit vaksamheten. Blott ett naturbarns naiva kärlek är 1 stånd
att bryta förtrollningen, att rycka masken av den förföriska spionen.

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

 

 

 

 

PBarn under 15 år äga ej tillträde.

 

 

 

Max som staty.

Max far brev från en för honom obekant skönhet, som stammer
möte med honom på, operabalen.

Var Don Juan har svårt att fa fatt i nagon kostym, allt redan
uthyrt. Det enda han får tag i är en jarnrustning. Aftonen blir glad
och nästa morgon blir var hjälte utkastad fran restaurangen, ooh han
blir liggande pä gatan. I

Samma dag skall krigsministern inviga en ny statyY över en rid-
dare i Louvren. Men på morgonen blir statyn bortförd av ett par apa-
cller. Man beger sig genast pä spaning efter tjuvarna och deras byst,
varvid man finner Max pa gatan utanför restaurangen i redlöst tillstànd.

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
ÖvrigaJ dagar två, föreställningar 7 och 9 e. m.

Piano från K. Hofleverantör FjFrankel & (Jzo, Stockholm.

 

l tanke att .Max är statyn, för polisen honom till Louvren, där han
uppstalles pa den för riddaren avsedda piedestalen. Ministern haller

i sitt tal, medan riddaren sover på sin sockel.Å Lyckligtvis lägger ingen

märke hartill och invigningen försiggar utan avbrott.

Emellertid komma ett par andra bovar pä samma ide som sina kol-
leger och bortföra även de den på sin sockel staende riddaren, vilken
de föra ned i en källare. Men polisen är dem pa spåren, och man
kan lattare tänka sig an beskriva dess förvåning, nar statyn befinnes
dansa omkring nere i källaren. Max förklarar sig, sä gott sig göra
later och gär sedan hem att taga sig en välbehövlig vila pa nattens äventyr.

 
   

 

 

Eventuella ändringar av
programmet förbehålles.

 

 

 

gm

Örebro iom. E1 A. Wclins tryckeri.

m1 i lsellvnaeno le ue)l ilmlelel Blsluäu-lgl suaplil-il .AV w

ÅS -,...

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain