#4169: Skandia

M l,400 meter Films, utsökt lina nyheter, visas varje föreställning w

 

..- I .

    
 

-BIOGRAFEN -

Förstklassig förevisning av levande bilder å Arbetareiöreningens lokal

ENTRE: La plats so öre; bam 215 are.
2:a plats 35 öre; barn 15 öre.

   

 

 

 

 

OBSWJ lllz timmes program.

 

 

 

. Program från och med 9 till och med 15 December.

Senaste Veckans Nyheter.

(Pathé-Journalen.
Ny Pathé-Journal varje tisdag.

Den flygande stegen.

.l en stege, som platserats på en trapez, utföras en mängd vågade
och halslorytande1 triks. Rörelserna aro så mjuka och val avvagda, att
man e] kan annat an sitta i stum beundran inför detsamma,

Luxemburg-trädgården.

Den vackraste offentliga trädgården i Paris.

Å l blomningsticler.

Vi se huru syrenknopparna i slutet av mars månad under påverkan
av saven svalla och inför vara ögon utveckla sig syrenernas präktiga
blomklasar. Liljor blomma vanligtvis inom loppet av 8 dagar men tack
vare kmematografiens hjälp framställes har denna blomningsprocedur
mom loppet av nagra få. sekunder.

Luxemburgtradgården anlades pa 16004 talet av arkitekten Jacques
Debrosse. Dess prakt stalles ej i skuggan av det statliga palatset, som

i vara dagar användes av franska senaten och som uppförts efter modell
av Palai-s Pitti i Florence.

Sedermera har tillkommit en engelsk park, vilken prydes av en
mangd statyer, monument och fontaner.

 

 

Storslaget cirkusdrama.
Direktör ANTON SALMSONP i en av huvudrollerna. "i

 

Det är en högst märklig filmsnyhet rUi denna gång visår. Den utomordent-
liga dressyren av vilddjuren, de inspelande skådespelarnes dödsförakt och den
genomgående spännande handlingen är något hittills ouppnått. Bilden har
också väckt ett berättigat uppseende och överallt betecknats som enastående.

   

 

HUVUDPERSONERNA:
Spiro, luftgyrnhast.
Ulla, hans hustru.
John, hennes broder.
Marengo, djurtämjare.
Cirkusdirektör Marico - Anton Salmson.

Barn under 15 år äga ej tillträde.

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

 

 

 

 

 

Petter som barnskötare.

Petter ar posttjansteman och förlovad med en ung flicka, Andreé.
En dag, nar hon  på besök hos honom,avlämnas ett till honom ad-
resserat paket. En överraskning? Paketet öppnas, och man får fram
i en. baby.

Petter tappar alldeles koncepten, och André som fattar misstarikar
går gråtande sin vag. Man kan tanka sig Petters handfallenhet och
hur tat-att han handskas med barnet! Nasta morgon får Petter brev .
från sin van St. Guillaume, som meddelar, att han rest till Australien I

och att han för alltid anförtrott sitt barn .åt Petter.

Stackars Petter! Han sliter mellan plikterna som atorrdaddaa och
som posttjansteman, och för att förena baggedera tager han barnet med
sig på postkontoret. Detta åstadkommer rubbning i postverket, och
han tillsages skicka bort barnet. Emellertid gripes Andrée av samvete-
kval och återkommer till sin fastman, dar hon finner brevet från Petters
van, allt får sin förklaring. Och den lille blir upptagen av det unga
paret.

 

 

 Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7300011 9 e. m. Eventuella ändringar av

programmet förbehålles.

 

   
  

ienuqe; eislueulol suapllgh AV Sk!

 

 

 

 

Ovriga dagar tvà, föreställningar 7 och 9 e. m.
Piano från K. Hotleverantör F. Erankel & 0:0, Stockholm. -

 

Örebro 1912. E. A. Welins tryckeri.

seggnlano la ne).

Ål

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain