#4168: Skandia

e iöreställn

 

mg- -

, visas var]

M- l,400 meter Films, utsökt tina nyheter

Obs! Lördagar s

 

  

 

 

 

  

 

 

IOGRAFEN -

 

085.! 1112 timmes program.

 

rstklassig iörevisning av levande bilder å Arbetareföreningens lokal

L.

ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre.
2:a plats 35 öre; bam 15 öre.

 

 

 

här sin la. lirarI i.

Detta slott. som uppfört av Filip 5. Ludvig 14:e sonson, pa-
minner mycket om Versailles och har de vackraste springbrunnar i
Europa. Särskilt varda beundran aro vDianas bad), och .Neptunfon-
tänen. i

 

 

Program från och med l8 till och med 24 November.

Senaste

ä Veckans Nyheter.
immmmmammmammt

 

 

 

 

Dröm och verklighet ene.- Konstnäres eal

 

w U s d I  li i)
-r . i jr
ri- . .- i; L"
"Dumas-V V"Xx "i 4.1. y; F. i l
. .fr- .

 

Modernt kärleksdrama i 2 akter.

Paris förnämsta skådespelare i huvudrollerna. - Handlingen tilldrager sig i-Paris och omgivningar.
PeasoNERNA;

Herr Gauthier.
Fru Dermoz.

Pau Brehant, målare
Simone Dargy, hans fästmö .

 

1. I Pauls ateljé. 12. Pa nattkaféet.
2. Karleksrus. 13. I nöjenas virvlar.
3. Framtidsdrömmar. 14. Paul finner Denise.
4. i Simones smak. 15. Ett erbjudande.
5. Lek eller allvar. 16. Denise samtycker.
6. Festen. 17. För-föraren förolampar Deni-
7. Simone sammantraffar med se.
Aluminiumkungen. 18. .Paul försvarar henne.
8. Rikedomen hagrar. 19. Ordvaxlingen.
9. Hon övergiver Paul för rike- 20. En utmaning.
domen. 21. Denise i Pauls ateljé.
10. Pauls förtvivlan. 22. Sekundanterna utses.
11. Simone kan ej motstå rike- 23. Duellen.
domen. 24. Denises förtvivlan.

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

 

Denise, ung arbeterska Fru Andre Pascal.

Edouard. Herr Collen.
25. Paul såras svårt. 38. Hemligheten.
26. Vid sjuklagret. 39. Pa lur.
27. En trogen vardarina. 40. Paul uppdagar hemligheten.
28. Kärleken börjar vakna. 41. Ett förnedrande brev.
29. Brevet. 42. Paul överraskar Denise.
30. På, battringsvagen. 43. Svartsjuka. I
31. En fest till Pauls ara. 44. Försonade.
32. På lantstallet. 45. Automobilmissödet.
33. En utflykt. . 46. Paul aterser sin forna fästmö.
34. Två brev. 47. Ett avslaget erbjudande.
35. Misstankar. 48. Två rivaler.
36. Denise far meddelande om 49. Denises födelsedag.

sitt barn. 50. Födelsedagspresenten.
37. Han sover.

 

Barn under 15 år äga ej tillträde.

 

 

lugus sar ar en -ve ensktplig apr lin.

 

Huvudrollen utföres av Lehman, allias André Deed.

III-komiskt.

Lehmann har fått ett vetenskapligt uppdrag av några mecenater;

det galler att fran oceanens botten upphamta nagra exemplar av en ..

egendomlig art tvattsvamp.

Sedan han hissat sin flagga à det fartyg, vars högste chef han är,
sätter han kurs ut till havs. Efter att sålunda hava fardats flera dagar
och natter, rakar vårt fartyg ut för ett isberg och sjunker inom få.
ögonblick till havets botten. Lehmann lyckas radda sig ombord a en
flotte, pa vilken han seglar i vag åtföljd av sin koffert. På slutet av
91de dagen landstiger han på. en Ihågkommande-sitt uppdrag, iklader

I

Örebro rorz.

am: sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

Ovriga dagar två. föreställningar 7 och 9 e. m.
Piano från K; Hofleverantör F. Frankel & (1:0, Stockholm.q

i

E. A. Welins tryckeri.

han sig sin dykaredrakt och nedstigeri djupet. Olyckligtvis upptackes
han vid uppstigandet av några infödingar, vilkas hövding, som tager
honomV för ett högre väsen, räddar honom från stekspettet och installerar
honom på den försvunne nationalgudens plats. I

Emellertid tröttnar Lehmann snart pa denna enformiga tillvaro
och lyckas en natt att fly samt återkommer efter många äventyr till
faderneslandet, dar man börjat sörja över hans död. Han blir nu före-
mal för sina vänners hyllning. icke minst till följd av de skepparhistorier,
han dukar upp för sina lyssnande åhörare.

 

Wwiww

M iseggnaang le un). iieqpqe; eisiuguag; suaplagnhv 

 

Eventuella ändringar av
programmet förbehålles.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain