#4166: Skandia

BlooRAFN -

Frstklassig törevisning av levande bilder å Arbetareiöreningens lokal

. ENTRE: 1:a lats 50 öre- barn 25 öre. I
s .i 11 i . v P i I l
q o S [2 Immes program i 2:a plats 35 öre; barn 15 öre. f i
u

 

 

 

 

 

Program från och med 4 till och med 10 November.

 

mmmmmmmmmmmmqg

Senaste

r
Veckans Nyheter. å

Vyer från Bilbao.

 

Provinsen Biseayas huvudstad, Spanien.

norra kust. Tack vare de kolosala järngruvorna itrakten, kan staden
årligen exportera flera miljoner ton.
hamn underlättar exporten.

Den nya stadsdelen sträcker sig med sina breda gator på Nervi-
onflodens vänstra strand. Slutligen erbjuder en regatta på floden en
livlig anblick.

Dess lifliga och mycket besökta

(Pathé-Journalen.) ,

Bilbao är, jämte Santander, den största industristaden på Spaniens g
ämmmmmmmmmmmm

 

 

 

" Lehman som kyrassiä

"19- 

, VlSaS Var]

e töreställn

m- l,400 meter Films, utsökt tina nyheter

 

Lehmans tant. baronessan, har för Lehman utverkat permission,
på det att hon må kunna presentera sin unge släkting i uniform för
sina vänner, som hon inbjudit. Lehman skrudar sig i paraduniform.
gör en militärisk entre, varvid han med sabeln råkar .ställa tvänne
betjänter på huvudet. Harpå blir han ohjälpligt fast i en matta,

 

förlorar sin ena sko och inträder i tantens salong på ett föga. värdigt sätt.

Stackars Lehman får lida. för sin fina uniform. Vart han vänder
sig, har han olyckan med sig, tills han slutligen blir hängande med
håret i e- salongskronan. Lehman återvänder till sitt regemente under

uttryck av allmänt ogillande.

  

eller Dödsritten. I ,

 
 

 Ett spännande drama i 2 akter-

 

 

Huvudpersonerna :

Jack Morton . . . . Herr Richard Jensen.

Kate Holborn, ung änka . .

. . Fröken Gudrun Houlberg.

Nu har det kommit

ma alla att häpna!

 

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

det stora underverk inom biografien, som skall slå alla rekord Ioch korn-
"Den stumma teatern" har med denna bild nått en
höjd, som den troligen varken kan eller behöver överstiga. Målet är upp-

en revolution inom. biografien. - 20:de århundradets märkligaste nyhet!

Barn under 15 år äga

  

 

nått. Biografen har segrat. Aldrig har i utlandet en bild väckt ett sådant
uppseende. Tidningarna skrevo långa artiklar om bilden, som förebådar ä

ej tillträde.

 

 

Huru Petter. uträttar ärenden.

Petter är bjuden att tillbringa sina sommarferier hos sin gudmor.
Men redan efter två veckor börjar hanv på att drömma om en resa till
Paris och simulerar ett brådskande skäl för sin avresa. Alla gästerna

draga fördel av Petters Pariserresa och anförtro honom sina olika ärenden.-
l Paris gäller första besök hans väninna Nini.

Olyckligtvis är

Piano från K. Hofleverantör F. Frankel & (1:0, Stockholm.V

   

 

Örebro 1912.

 

" Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. ti, 7,30 och 9 e. rn.
Ovriga dagar två, föreställningar 7 och 9 e. in.

E. A. Welins tryckeri.

 

ej den unga damen hemma, Varför Petter lämnar kvar sina paket och
går ut i tanke att komma tillbaka. Under hans frånvaro kommer Nini
hem och blir helt förtjust över att finna sä många presenter: 2 hattar,
en knippa sparris, en melon, och blommor i långa banor . . . . När
Petter om en stund äter kommer och vill förklara sammanhanget, vill
Nini ej höra på det örat, utan vill behålla alla sakerna för sig, Och
hellre än att giva dem tillbaka, förstör hon alltsannnan och som om en
stund hamnar på gatan.

lPetter hegiver sig på hemväg, föga glad vid tanken på, gudmod-
erns och alla hennes gästers väntade vrede.

 

Eventuella ändringar av
programmet förbehålles.

 

 

 

l

iseggnieno [e ne). iteiliiqe; eisuieuio; sueppenl AV

l
t

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain