#4165: Skandia

e iöreställn

, visas var]

M- l,400 meter Films, utsokt fina nyheter

 

mg- 

 

 

 

 

 

OBS.! lllz timmes program.

 

 

ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25- öre.

2:a plats. 35 öre; barn 15 öre.

 

 

Program från ooh med 28 Okt. till och med 3 Nov.

 

Från en ntflykti Touraine.

aFranki-ikes tradgårdw, det av de franska konungarna fordom så
omtyckta Touraine, där de kungliga lustslotten voro talrikare an ina-
gon annan fransk provins, gömmer annu idag konstskatter av många-
handa slag fran en svunnen tid. Genom landskapet ilyter, bred och
majestatisk7 floden Loire, på ömse sidor kantad "an av leende ängs-
marker1 än av ståtliga popplar. Bland de talrika slotten i trakten på.-
minna vi särskilt om Amboise, Chamhord och Blois,

lg
i
t

 

Senaste

 

(Pathé-Journalen.)
åämmmmmmwåmmmmm

 

 

Strtaddm i a.

 

 

Genom sirenens lockande toner och tjusande blickar söndras de båda bröderna, vars

rörande til-lgivenhet för varandra varat i många år. En av dem får ej finnas till i världen!

Vem av dem, det skall bli, bestämma de genom ett parti schack.
inser segraren, att segern var en illusion blott.

kvinnans. Ett mästerverk av första rang.

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

Men innan olyckan skett,
Brodershjärtat var mera värt än den usla

 

Barn under 15 år äga ej tillträde.

 

Petter och hans tillbeddas
lille hund.

Den lilla friherrinnan de Rirfrais har tva friare i Petter och vi-
comte Verhylle. Vem av dem skall hon val välja? Huru som halst,
friherrinnan tycks ej ha brått med att träffa sitt val, utan sysslar med
att skämma bort sin hund London. Den stackars Petter,- som ej längre
kan hålla tillbaka sitt kanslosvall, önskar hunden dit pepparn växer.
V erhylle, som är mera diplomat, gör sig till för hunden och vinner

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

Ovriga dagar tvà. föreställningar 7 och 9 e. in.
Piano från K, Hofleverantör F. Frankel & 0:0, Stockholm. , l
Örebro 1912. E. A. Welins tryckeri. I

på  satt agarinnans tillgivenhet, medan Petter i en vrä av rummet
får förtroendet att se efter London.

Tyvärr visar sig Petter ovardig förtroendet, ty han låter stjäla
bort friherrinnans skatt. Vid upptäckten härav blir hon förtvivlad och
sander ut friarne på. spaning. wMin hand kommer att tillhöra den,
som finner Londons, sager hon. Tristan har tur och rinner honom,
medan Petter tar den första han ser samt målar honom. Olyckligtvis
kom Petter efter rivalen, men då han som vanligt blir vaktare. pas-
sar han på. att byta hundar. Friherrinnan går i fallan och ger Tris-
tan avsked på grått papper, under det var vän Petter kommer in med
den verkliga London.

Veckans Nyheter. å

m isegentano [e un). nennqe; elsluguaol sueplaell liv4 

 

Eventuella ändringar av

 

programmet förbehålles.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain