#4162: Skandia

f Förstklassig förevisning av levande bilder å Arbetareföreningens lokl

ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre. 
2:a plats" 35 öre; barn 15 öre.

 

I 685.1 1112 timmes program.

 

 

lf Program från1 och med 430 Sept. till och med 6 Oktober.

BARCELON A. i memmmmm

. ar
, Senaste å
t

t

i

a

   
 
 
  

.Staden utbreder sig halfcirkelformigt längs havsstrandenlför att
småningom höja sig upp mot Montjnichts och Montanas MalasI höjder.

Den nya stadsdelen genomkorsas avàlivligt trafikerade xp-nlsådrorw, breda I i i i - I
gatormed präktiga hus Ioch statliga avenyer med lummiga träd. Bar- m n S i e e 
oelona är. en särdeles livlig stad, vars gator vimla av körande och X ä - i I
)
r, k

gående, särskilt ala Ramblar) med sina talrika hotell, kaféer och teatrar,

pilkas fasader om aftonen stråla i en féerisk belysning från tusentals
ampor. "

(Pathé-Journalen.
mmmmmmmmmwmm

 

 

 

e

Ing. I

 

   

för ställn

 
 
  
  
 
  
  
  

16. Än en gång ber han för sin lycka. 25- Åter ffi-

Beskrivningar- erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

 

D
z
er-
na J! "r". .i A v I. b 
a l - Y " s-
, En dansdlvas roman l 3 akter. Den världsberömda divan Miss SHEHRET ä
få i huvudrollen. g;
rn l i . r r -s
"; . I gyllene länkar lyder titeln på den första Saharet-filmen ivilken längta efter att än en gång få dansa inför en överförtjust värld. Allt =
D den världsberömda divan spelar eller snarare dansar huvudrollen. mer och mer stegras denna känsla och då hon en dag får se sin gamla så:
Det är en!! skildring ur artistlivet med rdess olika växlingar och danskostym, då tar hon på .sig densamma samt lever om sitt förflutna w
strider. , - . O liv. Och i dansens yra yppar hon för styfdottern vad-.hon varit förr. E;
Den unga dansösen älskas av en baron Ostwald, en rik ädling, 1 " Allt. mer tynger henne "de gyllene länkar" hon är bunden i, fri-
som gör henne till sin maka. Deåsförinnan måste hon dock svära heten ligger därutanför och lockar med sin förföriska glans och drar En
I honom att ej för. någon yppa sitt "förflutna henne till sig. Scenen har återvunnit sitt berömda barn, men ett hems 
Men hemmets stilla lycka passar ej för henne, snart börjar hon lycka är krossad.. . . i i;
. G V r N
PERSONER: .I
Baron Ostwald.
Hans dotter i första giftet. m:
I Anita . . . . . Miss Saharet. =
I. i I II. i L III. 2.
1. Premiärdansösen. 10. Klyftan vidgas mer och mer. 17. Baronen ute på resa. o:
2. Baren oslwelri. 11. aslaelrrrre lille fågel.u 18- B-IIQIYCkan- u , n ä
3. "Svär att aldrig yppa ditt förflutna." 12. Den gamla danskostymen. 19" Amnta mottaga gastfntt de forolyckade- -g
r 20. Ovantad hemkomst. ...-
4. På baronens gods. , , 13- l en glansfon- r . 21. Inbjudan till en fest. .3.
5. Det första molnet. 14. Hon glömmer sitt löfte. 22. uHän mot frihet]L E".
6. Modern reser. " i 15. "Du lovade att aldrig för någon yppak 23. l gyllene bur. I I 
9- Längtan efter frihet. -att du varit dansösyu 4. x ljon glömmer sin pl1kt som maka. i SQ-

 

  på  egen vårdslöshet. Den djarva kuppen har

Dag-en därpå ar Petter i besittning av en större summa. Han byter
nu om restaurang, han finner samma kock soln dagen förut, enar denne
blivit avskedad från sin förra plats. För att hämnas påJ Petter, later
nu kocken göra en vederbörligen saltad och pepprad tårta. men Petter,
som anar oràd, utbyter sin portion mot grannens, som naturligtvis blir
topp tunnor rasande och förnyar Petters scen från dagen förut. Petter
skyndar sig att spfla missnöjd aven han, och kommer på detta satt i-
fran lika billigt som första gången. I

M. l,400 meter Films, utsökt lina nylleter

Komisk scen av Miral, spelad av Prince.

I Petter har just afslutat en1 tavla och vantar endast på kunden,
som beställt densamma. Han ar i behov av mynt, ty den sista styvern
har gått åt, och hans mage skriker av hunge . Fru Petter söker för-
gaves i skafferiet efter något atbart: hon finner endast en sar-din, vilket
onekligen ar magert för tva personer. Men, bättre brödlös än rådlös! b
Stalld utför dennax fatala situation, beställer Petter utan att tveka enl
festmàltid. Allt går bra ända till efterräten. Petter tager fram sin sardin
och sinusslar in den i tårtan, som just framsatts för dem. Darpåstaller

han till ett stort uppträde, tillkallar liovmästaren ocli källarinästaren,    

vilken sistnämda vägrade att taga betalt för en måltid, som blivit lskamd

 

 

v" 4 - 1 , .(1 ...HH 4 H W i. x, i . . 1 1 r w

 

Obs! Lördagar saint sön- eeir helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. ln. Eventuella ändringar av
Ovriga dagar. två, föreställningar 7 och 9 e. nl. f Programmet förbehålles-
Piano från K. .Hofleverantör F. Frankel ett C20, Stockholm. -

 

 

 

.4.: nya).

Örebro 1912. E. A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain