#4161: Skandia

m9- 

löreställn

, visas varje

l,400 meter Films, utsökt lina nyheter

mmämw

 

obs! Lördagar Sami sör- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7.30 och 9 em. I

  

 

l

 

 

 

 

 BlooRAFl-:N - f

 

- Förstklassig iörevisning av levande bilder å Arbetareiöreningens lokal

. " ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre. Å " I
. i OBS-l m2 hmmes Program 2:a plats ss öm barn 15 öre. .

 

 

 

Q,

Program från och med 23 till och med 29 September.

 

Klostret lLa Grande Chartreusel.

rLa Grande Chartreusen ar beläget icke långt från staden Grenoble
i Dauphine. Det ryktbara klostret ligger på. en hög tallbevuxen platå
till vilken man kommer på. en väg, som på ena sidan är kantad lned
brant stupande berg ooh soln på andra. sidan begränsas av en forssan-
de bergström.

Fru Pernards I
" I. klädningsliv.

Herr Pernard, som av sin fru blivit ombedd att knappa hennes
kladningsliv, visar sig ej vara denna uppgift vuxen. Han står helt
snopen och tittar på det av honom sönderrivna klädningslivet, i det
lhan säger för sig sjalv, att enda utvägen "ar att köpa ett nytt. Trots
hustruns ögonblickligen dåliga humör, lyckas han till sist mellan sina
Vitt utspretalde fingrar taga mått av hustruns skuldror. På väg till
lnodisten rakar han ut för allehanda missöden, men för intet Ii värl-
den vill han slappa måttet. Efter flera ytterst komiska äventyr fram-
1 kolnlner han till den sökta affären, dar han underbart nog far ett nytt
- liv, som passarrutmarkt.

, i? "35 ål?
mmmmmmmxagmmmm

Senaste

Veckans Nyheter.

H (Pathé-Journalen.) . I
kmwwmwmmmmmmwi

l

 

mwämå

 

 

m

 

BS

 

Barn under 15 år-äga ej tillträde.

[l

Modernt nutidsdrama ur militärlivet.

HUVUDPERSONERNA; " -.
von BRANNER, Överste vid Gardesulanerna. m Å
ALICE, hans dotter. 1 -
UDO
RALF

Löjtnant Ralts roll utföras av Hr Robert Dinesen.

il i .nl .Il

m. isejlgniallo [a nu". iienllqej eisuleung; sueplne AV SW

   

 

 

j löjtnanter.

Detta drama skildrar på ett gripande sätt hur passionerna kunna föra på villoväger och skövla
en ung mans efter alla tecken ljusa framtid. Det visar hur en svag karaktär" sviker trogen, uppoff-
rande vänskap och som genom sin falskhet för den ädelmodige vännen i svårigheter, ur vilka han
dock räddas genom fästmöns ingripande.

Man får en inblick i det högre societetslivets avvigsidor.
kända förstklassiga artister.

n

l

Bilden är väl iscensatt och spelad .av

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

Drinkman som exekutionsbetjänt.

Dell strange exekutionsbetjanten Drinkmann eftersändes en dag av Fröken de Gribouillettés ar ej sen att begagna sig av situationen
en oresonlig hyresvärd för att utlnata fröken des (iribouillettés lösegen- för att förlna Drinkmann att kvittera. hennes hyreskontrakt. Men sedan
doln 1 7 dettaftval är gjort, kastas den stackars Drinkma-nn utan vidare på dörren. 1 i
Drinklnann börjar förrättningen, men har tydligtvis ej tagit med Det återstår för honom intet annat val än att erlägga de 9,000
i beräkningen den sköna hyresgästens oln möjligt annu skönare ögon. francs, som restera å fröken des Gribonillettéls oguldna hyra.
Förgäves söker han stå elnot de förföriska ögonkasten . . . Han tjusas
oemotstàndligt, liksoln den lilla fågeln av ormens blick.

 

Eventuella ändringar av
programmet förbehålles.

 

 

Övriga dagar tvà, föreställningar 7toeh 9 e. m.

Piano från K. Hofleverantör F. Frankel dt (2:0, Stockholm.

 

     

,mnfyg (ngigleagkawgf  
Örebro 1912. E. A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain