#4158: Skandia

mg- ar

e föråsiälln"

lsas var]

m- l,300 meter Films, utsökt fina nyheter, v

  

    
   

 

 

 

  
 

 

-ruooRAFEN-

Förstklassig föreviåning av levande bilder å Arbetareföreningens lokal

ENTRE: 1:a plats so öre;
2:a plats 35 öre;

 

barn 25 öre.

OBS.! l1!2 timmes program. bam 15 öre.

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
 
 
  
 
  
  
  
    
    
      
   

Program från och med 2 till och med 8ISepteni-ber.
Skogen [vid Fontainebleau i höstskrud.

" 0
Skogen Vid Fontainebleau, som är en av de vackraste och pä samma gång mest pittoriskaP i hela Frankrike, står i full-höstskrud med
sina hundraåriga träd, skiftande i rött och gult; här och där sticker barr-trädens mörka grönska bjärt av mot lövträdens ljusa färger. Vilda klip-

Ä por ochfraviner omväxla med leende partier, genomkorsade av vägar. där höstlöven redan hopat sig i ett tjockt lager. -
O O
Danska heltimmesskadespelet Å

 . .
Folkkomedi i 50 avdelningar av Chr. Schröder.

Handlingen försiggår i nutiden vid det furstliga hovet i Ht.

 

 

 

 

 

  

.få
å
r".

a
i

v l i i -.
"Vi vill :alla ine ;,. .1.

 

a.

aaaaaaaaaaaamaaaaaaaaäagagggaaaa

Denna bild har kostat betydligt mera än1 förra säsong-

ens dyrbaraste bild och är :spelad av kända danska
skådespelare.

Med garanterad ensamrätt för oss.
mammamammaaaäaaaaaaaaaaaaaaàaaaa.

1 . HUVUDPERSONERNA :y
Rikskansler von Rallenstein . . . . . . . . . . Thorkild Rose. Löjtnant Groblewsky, Comtessans förlovade . R. Dinesen.
Prinsessan Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebba Thomsen.Ä Greve Rockowitz, Kanslerens adjutant . . . Paul Reumert.
Löjtnant Pawlov . . . . . . . .i . . . . . . . . . V. Psilander. Storfurst Zoba . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. Jacobsen.
f Comtesse Teodora, prinsessans hofdam Jenny "Roelsgaard -
Prinsessan och hennes älskade. På hovbalen. En planlagd enlevering. Var är Ni?

Den Isvarte kanslern.
Ett friarebrev.

Jag älskar en annan.
Kanslern på lur.

X Med list.
I Rockowitz våld.
Hårda villkor.
En otålig älskare.

Den hemliga vigseln.
Fruktansvärda vittnen.
Ett möte.

Kanslerns beslut.

Ett lyckligt tillfälle.
Nära friheten.
Greven underrättas. i. e
Hjälpen. är nära.

En upptäckt. Greven arbetar. På spår. Flykten.I

Löjtnantens mission. Gift eller revolver? f Grevens fiende. Slaget är förlorat. i
Hos fursten. - Själskval. Sympati. Grevens avskedshälsning.
En obehaglig överraskning. På balkongen. Kvinnplist. lntåget.

Försvinn!
Två vänner.

1 Ett förtvivlat beslut.
Hos prästen.

Vännerna äro här.
Över slottsgraven.
Den hemliga gången. j
I fiendens händer. l I

Vänner komma tillsammans.
Två misslynta. I
Var är min älskade?

En fristad. i

lTvå lyckliga.
Kanslerens död.

 

 

 

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

PARAPLvEr

Komisk scen av Daniel Riche, spelad av Mistinguett.

Angéle lånar en mulen dag sin portvakterskas paraply och detta.i
blir andledningen till att hon finner den make hon drömt sig.

Farbror Fléehois vill gifta bort Angele. Det är överenskommet.
att han skall presentera mandolinspelaren Henrik Barbarossa för 1hen- I
ne, men paraplyet är orsaken till, att Angele kommer för sent till det
avtalade mötet. Hon vänder om med tungt hjärta, och råkar, tack
vare paraplyet, ut för en mängd äventyr samt gör en företagsam ung
mans bekantskap. I

.M isegenieng la un). iteagrqe; eiswguag; sueplagl

 

 

Angelejförsöker förgäves dölja sig under paraplyet; den förälska-
de unge manen gör ett titthål iI tyget. Den förtvivlade Augéle
vågar ej utsätta sig för portvakterskans vrede. Men Henrik, som ödet
fört i hennes väg köperi stället ett präktigt familjetak. under vilket
de ostörda kunna växla förlovningskyssar. i

Barn .under 15 år äga ej tillträde. 

 

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. G, f230ioeh 9 e. m.,
i Ovriga dagar två, föreställningar 7 och 9 e. rn.

a Piano från K. Hofleverantör F. F rankel (lr Czo, Stockholm.

Eventuella ändringar av
programmet förbehålles.

 

 

 

.Örebro 1912. E. A. Welins tryckeri. I

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain