#4155: Skandia

.v-.gc .

ef

, visas var]

ällning. W

örest

V
.l

1,300 meter Films, utsökt tina nyheter

 

 

l

 

l.

  

 

 

A ioRAFEN -.

 

 

Förstklassig iörevi-sning av levande bi

lÖBSJ lllzltimmes program.

L

lder å Arbetareiöreningens lokal. I

ENTRlå: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre.
l2:a plats 35 öre; barn 15 öre.

 

 

Finalerna i Lawn-Tennis.

Konungen utdelar prisen i Lawn-Tennis.

Musikfesten i Stadion lördagen
den Å6 juli 1912. I 

Tävlingarna:
De svenska gymnasternas uppvisning.
Spjutkastning, bästa hand, varvid Lemming
segrade och satte nytt olympiskt rekord
med 60,64 m. Andra och tredje prisen
gingo till resp. Finland och Ungern.
Cykeltävlingen uMälaren runt" (cyklister-
nas Marathonlopp) i vilken Lewis, Syd-
afrika, segrade" och satte nytt rekord

med 10 timmar, 42 min. och 39 sek. i

Andra och tredje prisen erövrades av
resp. England och Amerika. Första
1lagpris vanns av Sverige.

Löpning 100 meter, varvid J. Craig segrade
med. en tid av 10,3 sek. Även andra
och tredje prisen gingo till Amerika.

Stående längdhopp vanns av greken C.
Tsiclitiras med det-ylpperliga resultatet
av 3,.wm. Andra och tredje prisen

c. f     f

 

gingo till Amerika genom bröderna

Platt och Ben Adams med resp. 3,36 m.
och 3,28 m.

l Höjdhopp med ansats erövrade amerikanen

A. Richards törsta pris med ett resultat
av 1,93 m. Andra pristagare blev H.
Liesche, Tyskland, med Leif-m. Tredje

pristagare blevA G. Horine; Amerika,

med 1,89 111.

Dragkamp Sverige-England,,varvid Stock- I

holms-poliserna drogo uppisina mot-
ståndare City-poliserna.
l Spjutkastning, höger och vänster hand,

gingo alla tre prisen till Finland. Förste.

pristagarens, J. Saaristo, resultat blev
61 m. på höger hand och 48,12 på vänster.
Staiettlöpning 400 meter. Storbritanniens
lag vann en knapp seger över det
svenska laget. yTid: 42,4 sek.
Kulstötning, bästa hand. Häri gingo alla
tre prisen till Amerika genom P. Mc
Donald, R. Rose och L. A. Whitney
med resp. 15,31 rn., 15,2:I m., 13,93 m.
l Löpning 5,000 meter vann yiinnenK H. Ko-
lehmainen en storartad seger över J.

. , ,  1. . I    1 .ei I

Boluin, Frankrik oci i. . Htson,v i

 

Program från och med 19 till och med. 25 Augusti. , i 

ln

Fortsättning av

upislia

 

re- I. v

England. Finnen löpte distansen på
den fenomenala tiden 14 min. 36,6 sek.;
fransmannen en knapp meter efter.

Löpning 1,500 meter. Segern tilltöll britten
A. Jackson med en tid av 3 min. 56,6
sek. Andra och tredje prisen gingo
till Amerika. - t

Brottning.

Gång 10,000 meter. I denna tävling segrade
G. Goulding, Kanada. Andra pris vann
Webb, England och,tredje pris Altimani,

I Italien. j .

l Löpning 200 meter vann J. Craig, Amerika,
sin andra guldmedalj. Tid: 21,7 sek.
Andra pris vann Lippincott, Amerika
och tredje Applegarth, England.

Staihopp. Alla tre prisen werövrades av
amerikaner. Segrare blev Babcock med
3,95 ITl. 1

Roddtävlingarna på Djurgårdsbrunnsviken.
xFinaier. a "

Hästtävlingarna. Världens största ryttar-
tävlingar.

 

Enleveringen.

 

b

(Efter målaren Lomax, mästerverk.)

Denna vackra scen, vilken är jamngod med det mästerverk, som.

givit upphot därtill, pritglas alltigenom av stor artistisk uppfattning.

Den skildrar för oss Roberts och Susys karlekssaga, vilken den
unga tiickans far söker hindra. Susy trotsar dock den faderligay vil-
jan oclirtiöljer oförskrackt kärlekens röst saint gifter sig med den
älskadeIV -

, De tva sista scenerna. som anordnats efter den ryktbare engelske
målaren Jolin Lomaxy mästerverk, framställa förseningen med fadern

m och berättelser] om enleveringen.

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. ni.
Övriga dagar tvà, föreställningar 7 och. 9 e. in.. -

 

Hlla1 äga .tillträdel

Piano från K. Hofleverantör F. Frankel & Czo, Stockholm.

 

Driukmau och hans fästmö.

Komisk scen av Andre Deed.

Drinkmans pappa har beslutat gifta bort sin förstfödde, familjens
hopp. - 1
Men den unge Drinkman gillar icke faderns val, ty han har
redan förälskat sig i en viss fröken Valentin, som visst icke, har na-
got emot att gifta sig med honom.

Emellertid vitgrar fader Drinkman energiskt att giva, sitt sam-
tycke till ett gifter-rriål, som synes honom vara en messallians. Då,
gör unge Drinkman resolut slag i saken genom att i ett stort familje-
skåpy instängaI alla dem, som opponera sig mot hans giftermål, Mani
ligen pappa, och mammaDrinkman samt fröken Valentins förmyndare.

I denna fatala belägenhet måste de tre motståndarne till gifter-
målet giva sitt samtycke till att unge Drinkman som brud .hemiför sitt
hjärtas utkorade. tt

 

, di.. jsejpgnianu la uejj jieuiuqej ersiuguugj snopp-Brava?

 

Eventuella ändringar av

 

 

programmet förbehålles.

 

Örebro 1912, E. A. Weliins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain