#4154: Skandia

e iiiresiälln

, visas var]

m- isool rririer Films, rrsrilii" fira. rylierei-

 

 

 

 

085.! 1 till"k timmes program.

 

ENTRE: 1:a plats 50 öre;lbarn 25 öre.
2:a plats 35 öre; barn 15 öre.

 

 

 

Program från och med 12 till och medlB Augusti.

Olympiska spelens högtidliga "
 -. 

Den kungliga kort-egen. - f i

 

Tävlingarna:

I... . .r , .. -. .
Längd-hopp med ansats.

  
 
 

och Sigge Jakobsson passera som nr

 

K. Mc Arthur,A sirobiriovm. ri.

Den kungliga logen i stadion.
Den lnternationale Olympiska Kommit-

téen. I I
De olika nationernas ldrottsmän deiilera

förbi den kungliga logen i följande

ordning:

Belgien, Chile, Danmark, Frankrike,
Förenta staterna (sist i truppen gå de seger-
rika skyttarna), Grekland, Holland, Italien,
Japan, Luxemburg, Norge, Ryssland, Fin-
land, Serbien, Storbritanien och Irland,
Canada, Australien, Sydafrika, Tyskland,
Österrika, Ungarn, Sverige (Då den be-
kante idrottsmannen Einar Nilsson kom in-
bärande med den svenska namnskylt-en bröt
ett stormande jubel löst. Rob. Ohlsson bar
idrottsmännens fana). i

Obs.!

 

Häcklöpning 110 meter.4

Diskuskastning, höger och vänster hand.
Löpning 400 meter. f

Laglöpning 3,000 meter. i

I Stående höjdhopp.

isländsk glima.
Sångarkarnevalen.
Släggkastning.
Segrare Mc Grath, Amerika, andra
X. pris gick till Canada, tredje till Amerika.
Segrarens resultat blev 54 m. 71 cm.
Marathonloppet. i
Segrare K. Mc Arthur, Sydafrika
2:a man C. W. Gitsham, Sydafrika
3:e man Ci. Strobino, U. lS. A.
Starten.
Ahlgren och Kolehmainen passera
Stocksund.
Vändpunkten av Gitsham, Koleh-
mainen, K. Mc Arthur rn. fl. Ahlgren

3

7

Då större delen av olympiska spelen visas denna
vecka uppmana vi alla som önska se dem att passa
på nu, vi komma icke att återtaga dem senare.

 

Ankomst till Stadion: K. Mc Arthur

passerar målet. Strax därefter kommer I

Gitsham, sedan Strobino rn. fl.
Segraren K. Mc Arthur och 2:a pris-
tagaren C. W. Gitsham.
Sigge Jakobsson, "den bäste euro-
péentt.. i
Trestegshopp. Häri segrade tre svenskar:
G. Lindblom, Ci. Åberg och" E. Almlöf.
Resutat resp. l4,rr. m, 14,51 m. o. 14,17 m.
Terränglöpning 8,000 meter, varvid finnen
Kolehmainen vann sin tredje olympiska
guldmedalj. Andra och tredje pris
erövrades av svenskarna Hj. Andersson
och J. Eke. -
H. M. Konungen utdelar prisen iallmänn
idrott.
Värjfäktning.
Vattenpolo.
Tåvlingarna i "Simstadion".

Obs. !

  
 

j suappjllj..

En é lantlig idyll.

Farbror Prosper, som ar alldeles utledsen på Max ständiga böner
om pengar, hotar att draga in hans underhåll. savida han ej vill gifta
sig med en av döttrar-ne till Prospers goda van, lantbrukaan Parneer.
Max går med nöje in på detta förslag. " I

Sophie, den alsta av fröknarna Parneer, är en stor ful och klumpig

flicka med glasögon och nära att stanna på den överblivna kartan.. i

Suzette, d. y. strålar däremot av ungdom och behag.

Farbror Prosper vill naturligtvis först gifta bort den äldsta, och för
att förmå. Max att Välja Sophie, låter han Suzette intaga en tjanarinnas
plats.

Faresiällrirgar iillsririare alla dagar irl.A 7 och 8,50 e. rri.

   

Örebro 1912.

 

E. A. Welinls tryckeri.

Den skälmaktige Amor omintetgör dock denna listigt uttankta plan.
Max känner sig besviken nar han får se sin fästmö och drar sig till-
baka till ladugården, dar han. upptäckt Suzette., Har utspelas nu en idyll
ibland gäss, kor och andra husdjur.

Den över öronen förälskade Max  in till farbror Prosper för att

 

- begära tjansteflickan till hustru och får till sin häpnad se henne sitta

på farbroderns knä. Denne måste tillstà sitt knep och Maxiblir
Suzettes lycklige brudgum.

 

alla äga iillirärle.

 

Eventuella ändringar av
- programmet förbehålles.

 

 

 

 

euap

m. jsejjemallg [a nej] ijeijgaqej eisiu

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain