#4153: Skandia

. W

 

 

 

 

 

 

OBS. 1 V2 timmes program.

B

Y 

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
Arbetareföreningen

barn 25 och 15 öre

Program från och med l8 till och med 24.1Mars.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Senaste Pathe-Journalen.

Nytt Ifrån alla land.

 

Monopol - Skàdéspelet.

 

  

   

 

 

 

 

a -
.E . .O
1.5 1
E - J,
g a .i S I 4
i IL i .i . g
:sl . . .. . .i w.
Q.. .i i .. ..,.... är: ...4. .är J; -- .Jusufi-rv t L. ms . I .1, h I. w., 17 I .. I. i V. VW .II U . Ås . i Y , 
: 1 i i q , f en
.2, . I, =
) oo I . "I . ä:
L- Modernt aktenskapsdrama 1 3 akter. ,-,;
.3 g;
d) n PERSONERNA:
"å - Overste Renard Herr Burghard. Underlöjtnant Barreau . Herr Hugo Flink. E;-
= i Mzme diAbricourt . . Fru Brand. Margot Doré, kusin till g"
lcd Denise, hennes dotter . Helene Alma. Denise . . . . . . . Fröken Wilke. i."
= 93
IM: I Akten. II Akten. 38. I kolonierna. I
4., 1. Bjällerklang. 21. Pa bröllopsdagen. i 39- Oföfsonllg.. u u
1: 2. På slädparti. 22. Efter den borgerliga vigseln. 40- En OfHCQP Önskårnforetrade- x
"ä 3. Ett uppvaktande. 23. Ett brev till överste Renard. 41- En Sorghg Undeffaltelåe- h N
- -o-I 4, Denises första bal, 24, Ett hårt amg, 42. Overste Renard har lnsJuknatlkop- =1
= i 5. -Overste Renard är förälskad. 25. Jag skall bara mitt öde som en man. Pom?- TII-Hstånldet är hopplöst cp -
.. 6. Margot söker vinna överstens hjärta 26. En framställan till krigsministern. 43- Jag Vlu gora mm Phkt Som hustm- h-
a, 7. Löjtnant Barreau, Deniseys be- 27. Bröllopsrniddagen. 44- IHUIHL H :c I
E undrare. 28. Ett telegram: 45. Lakaren Varnar formden hemska 
ii: . 8. I Valsens Virvlar, .Överste Colonel Renard torde inom 24 Sjukdomen. I a
9i Ungdomens rätt. timmar avresa till-Ural och över-taga be- 46. För mlg t111 mln makeh :I-
L 10. Redan hem- falet Over. louie bngadlråri.io ministeriet 47. Krisen ar över-stånden, -3-
GD 11I På Stålsko. Y .. .. OS "" 48. Var det inte min hustru? N"
4.. I I 29. I de n) formaldas hem. . . . ,, -H
GD 12. Denisels första svärmerl. 30. Skill-as Våra vägar. 49. Jag "har ngrtimln Pllkt, OVGFSteIl E"
E 13. Overste Renard har äran anhålla 31. Min-fm, detta är Eden hem. - behovernng inte mera. m
om er fröken dotters hand. 32, Hennes bröllopsnatt- 00. Langtan. I ---
O 14. En modersoinsorg. 33. Ensam. 51. Tre -Inanader senare,
o 15. Jag gör som jag vill, mamma. 34. Ett hemligt avsked, 52- Nadlg .frun - tOVefSten har
q 16. En liten missräkning. 35I Långt bofta. kommit). n
1- k17. Ett förtroende till en släkting. 53. kärlekens sprak.
18. Margot insjuknar. L III Akten. 54. Aterseendet.
19. Brevet som vapen. 36. Löjtnant Barreau gör visit. 55- Kärleken har Väknält-
I 20. Hämnden. 37. En nargàngen van.
Handlingen försiggàr dels i en garnisonsstad, dels i kolonierna.
Beskrivning mot 5 öre,
-I i V x Av.. v- . 

bouille, som kastats upp i högan sky, nedfaller på taket
till en biografateljé, som krossas, varpå han likt en meteor- -
sten kommer insusande i ateljén, där han genast wavknäp- --
pesw, och sålunda. föreviges denna moderna Mönchhausiad.

Drinkman.
Ao André Deed.

Gribouille har förälskat sig i en vacker sieilianska. Den
unga flickans fader "ar emot partiet, varför Gribouille flyr
över gränsen till sitt land igen. I sin iver att komma fort
nog undan, hoppar han upp på ett lokomotiv, kastar ned

. föraren och eldaren samt intager deras plats. Han eldar
på lokomotivet till den grad att en explosion inträffar. Gri- I

Lehman kommr .tllhka u i

 

Barn under lö år äga ej
tillträde.

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
i Övriga dagar tvà, föreställningar 6,15,oeh 8,15 e. m.

rr

  

  

Örebro xgrz. E. A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain