#4151: Skandia

u OBS. 1 1,12 timmes program.

Program från och med

Eventuella ändringar av

PATRE--JoirnNALi-:n
Senaste nytt lrån alla land.

v v v
nn :4 nu

  
 

Hurn skolbarnen i Flustra-

mg. " "

.Arbetareföreningen

 

 

ENTRE; 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;

barn 25 och 15 öre

4 till och med 10 Mars.

programmet förbehålles.

Fröken Mistinguett i

LOLOS DEBUT.

Latiiielles tjänst.

vill till varje pris sjalv debutera på teatern.

envisas hon att gå in vid teatern.

 

  
 

 

 

= I -- l I sinknat, vadan Lolo genast aiitnges :för att uppträda såsom f
få  a drottning i aftonens pjäs. -A Men, vilken missräkningl yI
.lås - Publiken giver högljudt sitt inisshag tillkänna, ja, t. 0. in. - 
q; 1 En intressant film, som visar huru. undervisningen .plnbåmmm mha-1.116 mal mfd 610161 9,1de .Val ladda fule
I;- häri därstädes bedrives. r mal. dot-ad fran sina teatergriller atervander Lolo helt snopen
.D I till köksdepartementet.

-l
Q 1 g e --N-.4.-.i.,
I- y
L
CU 1
ä l
UI
CU
.2 f
a å

 

 

onel- för vänds-
stadens frestelser

Modern sedeskildrlng l 2 akter och 60 avdelningar
från det Paris, där man roar sig, där människoliv för-
ödas och där förmögenhe-ler gå till splllo.

åt?

Uppseendieväckande

  
 

 

1,300 meter Films, utsökt lina nyheter

 

 

 

nyheH,tf i

 

 

 

 

 

Beskrivning mot 10 öre.

 

Den gamle Don J uans
missöden. I

American kinema.

 
 
 
 
 

" En gammal Don Juan, som nastan börjar kanna sig som
ung på nytt, slår sina lovar kring en ung-.och vacker kvinna.
1 Hans ansträngningar synas resultatlösa. Antligen lyckas han
f lista in sig i sin skönas våning, da på en gång den akta
l mannen uppträder och kastar den objudna gästen på, dötren.
I Men alla missöden förmå ej avskräcka den gamle

slut pa den sköna i) Det tyckes nästan så.
var Don Juan och lyssnar till hans förklaringar.

med en revolver den stackars Don Juan att tömma en flaska,
på vars etikett står wGriftw med tydliga bokstäver.

att Haskan innehöll ett oskyldigt - laxérmedel.

 

Barn under 15 år äga ej 4

 

. narren. Vem vet om ej hans ihardighet skall imponera till

 

tillträde.

l Loocadie, geinenligen kallad Lolo, är anställd i författaren 
Hon är förtjust över de prov scenisk vi!
kcmst, som hon hört upplasas av diverse stjimmr och hon hf
En dag laser l"
hon upp för sin hushonde diverse scener ur hans senaste 1"
drama. Trots hans välvilliga rad att aåtergä till näringarnew, 
Författaren giver henne :En
ett rekonnnendationshrev till Direktören lör Folies-llei-aiigére. .fä
Slumpen vill, att en av de förnämsta rollinneliafvarne in- f:

Hon släpper in i
Plötsligt j
återkommer den vredgade mannen och tvingar under hot I

Den i
olyckliga rusar in på ett apotek och omtalar vad som hänt. 
En polis tillkallas, som hämtar giftblandarne, varvid belinnes, :i

 

 

  
   

 

 

Örebro 1912.

är Obs! n Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e.
Övriga dagar två, föreställningar 6,15 och 8,15 e. in.

E. A. Welins tryckeri.

X 
m- lffwf

 

ga ...m

.leisure-nio; suemiefl AV 

l!

seggnien

l

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain