#4148: Skandia

OBS. 1 lå timmes program.

Program irånfioeh med 5

 ,. Utsld över Budapest 
l med några av dess förnämsta minnesmärken.

Budapest består egentligen av tvä skilda städerY Buda
och Pesth. Den förra, belägen pä den högra fiodstranden,
är uppförd pä en brant höjd som domineras av eitadellet
Bloeksberg. Den senare äter eller Pesth ligger lagt,y sol- 1
1 fjäderforniigt utbredd på. slätten. Vackra, öppna platser
1 saint åtskilliga boulevarder, såsom t. ex. V-aizen. kantade
med präktiga byggnader, bidraga till att göra Budapest till
en i estetiskt avseende ganska. tilltalande stad.

ät ät är

 
 

 PATHEfJQUURN A L g, 

Mi. If .04.1 vi fav-å

I Senaste nytt från alla land.
Obs.

Ny Pathé-Journal insättes varje

Ar-betareföreningen

ltlsllglldsäft i i

 

torsdag i vårt program.

Heltimmesskädespell

General Stefanoviteh
Viola7 hans dotter
Överste .l-lmizo
Paul Zaugnliell,
Marian Best

1

1,300 meter Films. utsökt tina nyheter. visas varje föreställning. W

Beskrivningar säljas vid ingången.

  

Petter som byggmästare.

Kolossalt skrattretafwle.

   
  
  

Rentier Srhultl tänker bygga ett hus.
Själv är han ett original och hans hus skall också bliva någonV
i tingl originellt. Han vänder sig därför till Petter och aninodar honom
.1 attibivgga huset. Petter har visserligen aldrigr förut försökt pädenna-
i konst, men detta hindrar ej.

Petter är rask i vändningarna och följaktligen stod verket färdigt
Y inom nägra vet-kor.

Det blev ett äkta Pettershus och just inte

   
  

vä, rst inbjudande

 

 F  e fl-

Drarna i 2 akter.l iscensatt för kinematograien av Otto

PE q(NDNlDliNgl :

kapten Aid bastion nzr 

 

 

 Obs!
i! flirt-ige. dagar

    

.i if. l

  

Örebro iom.

Lördagar Samt Sön" Och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. In. 
två, föreställningar

E. A. We. ns tryckeri.

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;

barn 25 och 15 öre

till och med ll Februari.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

 

OBlH-ETT .

som ridlärare.

Stormande skrattsuccés.

Att lita på Robinett bra, men att inte lita pä honom
är bättre.

En direktör for en ridskola läter sig förinä av Robi-
netts prat att betro honom en flock eleven som skall lära "
 att rida.

Robinetts elever kanna inte till hinder av något slag.

1- I ...översatta L

och. over murar, över allt vad de möta på sin vafi. n

 

 

 

och dödav

Arnold (Vlhristensen.
Fröken Christensen.
Arvid :ltingheint
Paul Welander.

Fru erop-l 1ihristensen.

ut i detalj, men lljetter förädla-ade, att huset nog skulle reda sig; och
alltsa beslöt herr Seliultz för att besiktiga. huset och llytta in.

Men snart prövade vinden, hnr bra Petter byggt oeh det knallzade
i fogarna. Plötsligt började, väggar rwh golv att röra. sig i zigzagglinjerE
Vattenlu-anarna börja strejka, och vinden "ton" taket med sig och där låg 
det hela i ett brokigt virrvarr. 

Slutet blev" att zasmåttnren exploderade och med den följde re- 
sten av Petters byggnad.

 

Barn under 15 år äga ej
tillträde. 

  
   
 

...1 f

6,15 och 8.15 e. m.

t, :endast
skada att ridskolan efter det stora slaget var fullt av särade.

WWW; Eisweuagi eueppglf;v

 ie ung

 

 

...så

AVi

seger

i

 i

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain