#4144: Skandia

ing-i

e töreställn

, VISaS Var]

M" 1,300 meter Films. utsökt fina nyheter

 

 

 

OBS. 1 1,fo timmes program.

 

 

ENTRE: 1:a plats so, 2:a plats 35 öre; I
Arbetareföreningen

bam 25 och 15 öre

Program från och med ll till och med l7 Mars.
Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

PATHE-JOURNALEN.
Senaste nytt från alla land.

Silkesindustri i Kambodja.-

Om uppfödningen ao silkesmaskame.

Denna larorika tilm visar de olika stadierna i silkes-

I maskens uppfödning-:Ur deriråp Qiglåqellippbevgrade koey i..

kongerna utveckla sig silkesfjarilar, som nagra dagar efter
kläckningen hopparas för att giva upphov åt nya agg. Varje
fjärilshona avspärras för sig i ett bägareformigt karl, på det
att de agg, hon var-per, ma lättare kunna uppsamlas. Efter
nägra dagar utklàckas ur dessa agg små vitaktiga maskar,
som uppfödas med mullbarsblad.

Efter 23 dygn, visa silkesmaskarne ansatser till att

ivilja spinna in sig. De platseras då på ett slags galler av

bamburör, vilka uppstallas på. ett luftigt ställe. Har spinna
nu silkesrnaskarne in sig i en tunn slöja av silkesskimrande

- väv. Redan efter 12 timmars förlopp ar kokongen fardig-

spunnen. Sedan kokongerna för ett ögonblick kastats i kok-
hett vatten, varigenom larverna dödas, sorteras de och lämnas
till spinneriet.  förarbetas silket av infödda, varpå det
väves på inhemska vavstolar till tyg.

 

 

En obehagligI kärleksatiär. 3

Kemisk scen afv Max Linder.

Max bemödar sig att uttinna ett satt att lämna sin 
Förebitrande att han är sömnig, drager han 

moder ensam. g
sig tillbaka till sitt rum. Sedan han ordnat sin toalett, hoppar

han genom fönstret och begiver sig till ett möte med fargeri- d
arbeterskan Jane. i Han träffar hennes pappa. Efter åtskilliga 

misslyekade försök lyckas han bliva gubben kvitt och rusar
in till Jane. Hennes fader kommer tillbaka. Max gömmer
sig i ett fargkur.
sitt gömsle, men, o ve! i vilket tillstånd! Den stackarn har
blivit svart som en neger. I
sig fullt pakladd på sin sang och inslumrar. Nästa morgon

PVblir limagfrun Vvid anblicken v11adetin till nagel- förvandlade.-

 

Max förskräekt och hon giver till ett anskri. Maxy mamma
skyndar till och blir ej mindre hapen an jungfrun. Max
vaknar vid detta buller, stiger upp och tittar sig i spegeln.
Nu kommer han ihåg den föregående aftonens äventyr, varför
han med glatt mod ilar till-sin älskade för omfärgning.

Dalen vid Arlberg.
mynten.)

En intressant utflykt till Tyrolens vhöga berg och

  

Skådespel i 5 akter av HLEXHNDERl DUMHS d, y.

Hufvudrollen, 1Margnerite Gautier, utföres aveclen. världsberömda tragedienne

 

 

l BP 

Personerna:

 

Armand Duval. Greve de Giray. Prudence.
George Duval, hans far. Baron de Varville. Olympe.
Gaston Rieux. En läkare. Nichette.
Saint Gandeus. Marguerite Gautier NANINE.
Gustave. (Kameliadamen). Gäster och tjänare.
Övriga roller utföras av artister vid Sarah Bernhardt-teatern i Paris. - Handlingen tilldrager sig i och utanför Paris.

Den stora tragediennans tolkning av "Kameliadamen" är ett mästerverk. Hennes spel har en förvånande

w makt att rycka åskådaren med sig och den storslagna prakt hon utvecklar i toaletter är utan motstycke.
man sett den gudomliga Sarah dö i Kameliadamen, glömmes hon aldrig.

Når
ingen kan dö som hon!
Beskrivning mot lO öre.

 

Barn under 15 år äga ej tillträde.

Sedan faran ar över kryper Max ut ur Yi:

Han skyndar hem och kastar 

 

   

Obs!

.. l .il-.71 .

Örebro 19:.2 

A. lYelins tryckeri.

Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. ö, 7,30 och 9 e. in.
Övriga dagar tvà, föreställningar 6,15 och 8,15 e. in.

sal... .. y 

 

    
  

 

 

 

mig nha nu).

iennqei eisweuioi sueppgignv

segel

l

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain