#4143: Skandia

i f

  

OBS. 1 1,42 timmes program. I " i I ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre; 
Arbetareföremlngen bam 25 Och 15 öre i

 

Program från och med 29 Jan. till och med 4- Februari

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

 Petter rakar SValJa Sm

Path é-   
Journalen.

Senaste nytt från alla land.

V
h

Den som skall erhålla frökmi Gel-111111110 Lnrlntrs hand mäste ovill- 
kol-ligen rum musikalisk, och var Petter saknar denna egenskap. rv

Fröken Lim-maine img-er sig" sin trim-os musikaliska uppfostran 1
Samt råder honom till att liim spela okarina. Men under första lektionen l-f
inträder flickans fur och Petter liiiiste l stället för okarinn spela flöjt 1.
och i hastigheten Svitljer han oknrinanV . . . . och (let- instrnmcnt. som 5
nyss xan så omöjligt i elevens hilnller, fralnbring-:lr nu i hans mage de
mest harmoniska Toner.

anser, polkor och mnzurkor följa på varmulrn,,o(-l1 (len stackars in..r
All-
I

    
  

I: , . .. . I: JMAW-Å - - I Å ; 1 i Vt Ni r
, 1 Ny Pathe-Journal lnsattes var-le , I tettu ser loltolmtl lnuu alla, som nulni sig honom, bom dansl utan
S . a I I att. bekymra sig om hans lutande. 1-
. torsdag l Vart pryl ram. V l Herr Lallnte åtorforrlryr emellertid sin okarfna-ochÅ-(let l eliasv , . -

 

"I
.I

ää

n .

q
4

i. . i. l D 1 .-h n .U V LA, Q t f. u ÅA. -.:1
gjort honom musikalisk. . . .Han spelar nu oknrma med stor vlrouosxtet

 och (len förtjusta JÄ-.nlflte antager honom som måg.

g
inill-ikna!!äriMHHiiHHHi-JHEäräriliilfärilräränawlrfirääkäikäifiliäääär!ill-Hr är
Obs. Af. Rikscensurr" Pfkärf .Sam,.,9?ä säs? Finns!,;nnl:.,gtsrähsiio Obs.

 

 

 

I-Ieltimmesskàdespel. Monopolfilms! i

lå Säsongens förnämsta dramatiska verk! å
"Å f Kul 

I Skådespel i 5 akter efter Eonoré de Balzac"s uppseendeväckande romanm

1,300 meter Films. utsokt tina nyheter, visas varjo föreställning.

s

PERSONERNA :
Elinor . , . . I. Fröken Henny POlften (Nya Teatern7 Berlin).
Harris . . . . Herr Robert (inrrisson (Thalia Teatern, s
Leon (le Provnr. i) Knut Stark, (Residens-rlleatern, w

Beskrivningar säljas vid ingången.

 

 

 

 

Barn under 15 år äga ej tillträde-l "-

 

0bs.! Lördagar samt oön- och. helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. In. 
Övriga dag-ar tvà föreställningar 6,15 och 8,15 e. m.V i

 

Örrbro onz. E, A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain