#4139: Skandia

mg

e töreställn

, visas var]

1,300 meter Films, utsökt tina nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35-öre; I
Arbetareföreningen . ha" 25 och 15 öre

OBS. 1 V2 timmes program.

Program från och med 15. till echcmed 21 April.

Eventuella ändringar av1 programmet förbehålles.

mn... Veckans nyheter 

från alla land.

(PATHE -jOURNALEN.)

 

 

 

  

W I Pianisrför Sin kärleksånskun. f

. L q l .. X q . , Ä! v" ..-;L.-. , .i yIP,---..Äv";fi.el.vf .: i: Håll; län-(Ålfrll-dln" lill-lglv-Yglils".-liln
HWVårP bild visar en dam, vilkenI ärutorn-offdentligtfskifcklrgulcPfärföt njirptlörl"å-llllfi4

  

 
Jva itä?- pifrli-åieaau

 

 

 

att spela piano. För att säkert kunna erövra Reini börjar slut ingripa.-
tion flitigt öva sig att spela på ett självspelande piano.
Svensk konstfilm! i I I t .
a j .
Drama i 2 akter. I
A: honom någon upplysning. Axel kommer in och systern säger

PERSONERN
i Storm, grosshandlare . . .
Laura, hans dotter.

Axel, Hans sony .
Björk, kontorist .
Jenny 1
FlottenbergI

att Axel tagit den. Men denne pekar på Björk och säger:
"Jag, nej han är den skyldige". Björk rusar upp och .Storm

vill ringa på polis, men Axel visar Björk på dörren. Axels

vilja har alltid varit den rådande och Björk avskedas.

Samma dag inställer Storm sina betalningar och Axel,
som nu inser sin svåra ställning, reser bort från alltsammans.

Han går till sina båda vänner Jenny och Flottenberg och
bilden visar oss hur han där blir mottagen.

Laura följer Björk, som hennes far utan anledning jagat
Nu är grosshandlaren Storms hem skövlat.

Björk har nu blivit en rik man och hans familjeliv är
det allra lyckligaste. Då han och Laura en dag äro ute och
åka, stöta de i en gatukorsning emot en gammal man, som
kommer med en dragkärra. De stiga ur och igenkänna i
den gamle mannen Lauras far. Han blir strax förd till Björks f
hem, där en läkare förklarar hans skador alldeles ofarliga.

Axel har emellertid sjunkit djupare och) sällskapar nu
med förbrytare. En natt intränga de i Björks bostad, men
överraskas av polisen. Axel flyr i ett angränsande rum. Han
får se en person där, lyfter revolvern, men sjunker förkrossad
ned. Han igenkänner sin syster och ber henne vara honom
behjälplig att gömma sig. Björk inträder och allt blir upp-
klarat. Björk ger honom pängar för att kunna lämna landet.

Två år senare erhåller Björk tre brev. Ett till Storm,
ett till Laura och ett till sig själf. Den gamle stirrar länge
på utanskriften. Han vet ej hvad han skall tro. Brevet är i
från Axel och af följande innehåll: - g

Käre far! Jag har nu arbetat här i två år. Då jag om i
en månad såsom representant för firman Sterling & Czo

i kommer till Sverige, vill jag personligen tacka din svåger
och syster. Din tillgivna son Axel. 1

Den gamle sluter sina ögon. Han är lugn nu och j
gläder sig i tankerna på den dag soneniskall komma åter.

Arbetet har adlat honom.

Oscar Stribolt.

Fru Tilley Christiansen.
Kai Lind.

Paul Welander.

Fru Nyrop-Christensen.
John Clausen.

l
1

Axels vänner, .

, anndlingen förlagd till en storstad. Tid: närvarande.

bort.

Grosshandlare Storms ende och bortskämde son, Axel,
vaknar en morgon med svår huvudvärk. Han fuktar sin panna
med kallt vatten i samma ögonblick som fadern inträder.
Denne, som är mycket svag för sonen, ber. honom ej över-
anstränga sig med läxläsning, hvilket Axel säger vara skuld
till sin svåra huvudvärk.

Axel har skrivit .ut en växel på 5,000 kr., som förfaller
samma dag och fadern lovar att hjälpa honom och lämnar
Axel pängarna. Axels båda vänner, miss Jenny och Flotten-
berg, komma på besök och invitera honom till kapplöpnings-
banan. - I stället för att inlösa växeln följer Axel med dit och
förlorar där allapänningarne. I

I Något senare erhåller Storm ett telegram: uBrown & Czo.
fallit. Passiva över 2 1,12 millionu. Storm är ruinerad.

i Laura, som med iver deltager i kontorsarbete, ser snart
faderns ohållbara ställning samt förebrår sin bror för hans
slöseri. Men denne blir henne icke svaret skyldig.

Björk, kontorist 1hos Storm, som länge älskat Laura, har
erhållit meddelande från sin advokat att arvet efter hans
onkel nu är disponibelt och han lovar Laura att hon skall
aldrig lida någon nöd.

Då Storm en dag ser igenom checkboken saknar han
en check. Han frågar Björk, men denne kan icke giva

    
   
    
    
  
  
 

Barn under 15 år äga ej tillträde.

 

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl.,6, 7,30 och 9 e. m. I
Övriga dagar föreställningar 6,15 ochk8,15 1e.-m. i

  

Örebro rgrz. E. A. Welinisrtryckerwi.

 

oj suapjagil 

EUJ

g [e ua). i jrerjjrqej -ersiu

sejjgnaen

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain