#4137: Skandia

. "IE

, visas var]

1,300 Imeter Films, .utsökt fina nyheter

g M"

 

 

 

 

 

 

I 1 OBS. 11A timmes program. ENTRE:
Arbetareföreningen

1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
barn 25 och 15 öre

l

Program-från och med l till och med 8 April.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Veckans nyheter rån Krim.

från alla land.

(PATHE -JOURNALEN.)

 

Mot söder, vettande at svarta havet, ligger en rad
branta berg, bland vilka vi finna. inströdda åtskilliga tartar-

 

 

m k b i 1 biar. I skydd för nordanvinden utbreda sig flera täcka
"Ey H  dglar och soliga strandpartier, som för Ryssland spela samma
"å I . roll, som Medelhavskusten för Frankrike.
ä! "Les Hndrev". ,
3 I Intressant .
L Junior trio I i I I i    ., i. I .i i

V :VOMI , i "- r- r- 1 i J r g f i i anor-gianasar ÅJ- ;-- aware-...mm- wm., .many Unna., J- c , "MTM
III-
0 W .

Monopolfilm med garanterad ehsamuppiöranderätt. Heltimmes-Skådespe-L

Konstiilm i 3 akter,

spelad af kända skådespelare från Köbenhavns och Kristianias teatrar.

Frk. Antonsen, Det"kgl. Teater, Köbenhavn.
Herr Arne Ström, Centralteatret, Kristiania.
Herr Ottesen I
Fru Ellen Tegner

Herr Richard J ensen!

I Grevinnan Friday von Falkenstein 
Löjtnant Werner von Falkenstein, hennes son .......... ..
General von Mannheimer 
Edith, hans dotter 
Baron Hugo von Langen, den unge grevens van ,,,, ,,
Kruger, grevinnans förvaltare ..................................... .. Herr Andersen
Dansösen Cleo Fru Ingeborg Hauge, Kristiania.
Estrelle, Cleos väninna Frk. Möller, Fredriksbergs Teater.
 En känd Kristiania-konstnär-
Pierette  Frk. Carla Rasmussen, Kristiania.

Handlingen försiggàr i nuvarande tid dels å Falkensteins gods, dels i Berlin.

Det kgl. Teater, Köbenhavn.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning mot 5 öre.
n

Petter och hans frånskild
första fru.

Komisk scen av Chartrettes, spelad av Prince 0. Frk. Renver.

 

han med en hustru nummer tva. Denna är ung och vacker,
men Petters lycka grunilas av den första frun, som överallt
förföljer honom med en envishet utan like, inför magistaten,
under bröllopsresan, ja t. o.1n.i det nya hemmetfdar hon
uppenbarar sig under en tjanares skepelse. Petter tager nu
X iined hårdhandskarne för att bliva sin plågoande kvitt,
Den stackars Petter, som fått pa sin lott en högst Varpå änthgen lyckan tyckes Småle knot honom-
otrevlig fru, begär och erhåller skillsinässa. 1

Denna första, sorgliga. erfarenhet har emellertid ej
hotat honom för hans giftassjuka och snart sammanviges

 

Bar-n under 15 år äga ej tillträde:

nihiii.

I

 

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningarkl. 6, 7,30 och 9 e. m.
I Övriga dagar två, föreställningar 6,15 och 8,15 e., m..

  

Qrehro 1912. E. A. Weli-ns tryckeri..

:4
i..

mf- iseggmaig [a ua). Heilnqei eisluguio; snepli

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain