#4132: Lilla Teatern

.Var god observera att kontrollmärke erhålles at vaktmastaren.

 

li

Bor bevaras unuer mreställningen.

. I rf. d. xingraf Rullan.) I
" Hvard. kl. 6 till 10 e. m. I Sönd. 3 till l5 0.5till10 e. 

 

 

 

PROGRAM

FR. o. M. DEN 28 T. o. M. DEN ao DEC.

 

Egypten ochbudesbs försvarare.

Frederick de Lesseps staty i Port Said. Vyer från hamnen.

l.

2. l arabkvarteren. .- ,

3. Nilen. - 1

Q4. Gliezåli-pyramiderna, som uppfördes år 3733 före-Kristus.

5. Stinxen. Den är omkring 22 met. hög. Huvudet 9 met. .i höjd, ansiktet 4 met. brett.
6. Kairo. "

7. Mekkas UHeliga mattatfprocession.

8. Egyptiska trupper inspekteras av Khediven.

9.- Mohamed Alis moské och citadell.

IO. Lord Kitchener inspekterar egyptiska trupper. I. Å I
ll.l Dessa Iegyptiska soldater, förstärkta av indiska trupper, äro nu redo att försvara sitt land

mot den väntade turkiska invasio-nen.

 

sM I I i "I Å l 10
GSS Gr IOllrlIa ,. , A.
Italien (Castellemare di Smala.) De italienska koloniernas första kryssare löper av stapeln.
Turkiet. Hans Majestät Sultanen emottager de belgiska och serbiska sändebuden. I
. i bakgrunden den turkiska krigsministern Enver Pascha.
Krigsnyheter från västfronten. De bayerska soldaterna i tält.
En sprängd järnvägsbre i Vernvik.
Söndag i en erövrad by.
Hur de sårade skötas i tält,
Fallna krigare begravas.
Bayerskt artilleri i skytteställniug.

PPON9WPPJNZ-

En oemotstàml -ig    

Ilmerikanskt drama.

   

 

Som de gamla siunga 
kviltra de unga.

Allmän mobilisering. "- Generalerna avhålla parad. - Den store generalstaben. - Hastig
utryckning. - En törpostiäktning. - Ett bakslugt överfall  Stormangrepp. - Den avgörande
slaktningen. -- Segerjubel.

En gammal traedocha.

Hmerikanekt lustspcl.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre. Militärer 25l öre. Barn l5 öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles. ,

. u
Upsala 1914, J. Aug. Petterqu tryckeri. Pris 5 ON.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain