#4130: Lilla Teatern

Ali

r. Bor bevaras under foreställningen.

Var god observera att kontrollmarke erhålles ai vaktmastaren.l

Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 o.6tilI10 e.m.

ILLA- TEA

(f. d. .Biograf Ruilan.)

TERN

 

I "Zeppelinare" faller till marken. 4.
vid Epsom. 5.

h e

krigare ha följt de flyendes spår.

 

PROGRAM

 

FR. O. M. DEN 10 T. O. M. DEN 13 DEC. f

Med den belgiska I armen.

Kung Albert, de belgiska truppernas högste chef. - 2. .Sk-iltvakten från det kungliga gar-
det. 3. Mästerlig ryttarkonst. 4. Kavalleri och artilleri.

i Eclair journal 94.

l. Franskt infanteri. 2.

En förstörd "Zeppelinarefå

Affär-erna fortgå som vanligt.
VEngelska soldaters vinterkvarter.
6. Tyskt infanteri på marsch.

Plöjning vid Harflington. 3. En
Uppförande av hyddor

 

Gtt nytt märkligt filmedrama från Lubin. i  i i

Den onda anden.

Äventyrsskådespel från kristendomens första- framträdande

I

hos de vilda indianstammarna.

thilla vildkatten" kallas den kristna indianskan. Hennes trolovade, som även tillhör stammen,
har följt sin älskades exempel. De ha till stammens ofantliga sorg och förbittring sökt sitt evig-

tshopp i korsets tecken.

Medicinmannen -- lägrets orakel- tycker sig för-märka att vildkatten är behäftad med en ond
ande och snart måste hon för att rädda livet, fly från lägret. I x
Emellertid har hennes älskade följt flyktingens spår och han återfinner henne. Stammens

Det lyckas den förföljde att med ett välriktat pistolskott fälla

ledaren för förföljandet. l detta ögonblick uppgivés förföljandet och de båda .älskande söka nu

ell

.vera-see)

lugnare vistelseort.

 

Samoaöarna.I

Tysk besittning som för några veckor- se-
dan erövrades av engelsmännen.

Vy från Apia. -

"Fita-Fita" infödda soldater.

Båttillverkning.

Tvättdag.

IFolket roar sig.

tPapasee", ett särskilt omtyckt nöjer
Hurri infödingar klättra i träd.
Beredning av kokosnötter.

.Kärnan uttages.

Kokosnöten torkas och skalenbrännas.
Korgtillverkning av kokospalmens löv.

 

Inga driokspengar.

Mycket roligt lustspel av Edison.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn I5 öre.

Rätt att ändraxprogrammet förbehålles.

Upaah 1914. J. Aug. Petteran trycker-i.

Pris s än.

 

Få!!
2.2:
:en
ears
m-
es
Eco
m-K
.E
32.
:I:
"9.2
2-1
mm
NE
= l"

 

g uereöburunom Dunadmamn snosslm impad;

 

uasrefd gd Jemruesiöugrad
-nrauau ie label Yarsletg

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain