#4127: Lilla Teatern

-LILLA TEA Enn  

 

4Bor bevaras under föreställningen.

Var god observera att kontrollmarlie erhålles af Ivaktmästaren.

ERP!-

90

(f. d. Biograf Rullan.)

 

X

PROGRAM

FR. O. M. DEN 30 NOV. T. O. M. DEN 2 DEC.

 

 

Engelsk veokojournal.

Lord Lowats scouter. Rekryterna undervisas i svensk gymnastik.

Belägringen av Antverpen. Belgiskt infanteri och artilleri besvara tyskarnes offensiv.

De sedvanliga högtidligheterna vid domstolens öppnande föregås av en högtidlig guds-
tjänst i Westminster Abbey. . 1 i .

En gammaldags marknadsfest; Det urgamla bruket att steka en hel oxe på spett försiggår
på Stratford-on-Avons gator.

Flyktingar från Antverpen. 6. Kungen med sitt regemente.
dons kavalleribrigad 1vid-Fair Mile.

Belgiska trupper från Antverpen på spaning efter fienden.

The Honom-able artillery påsin lägerplats.

Cowboys utförande livsfarliga ryttarbragder.

H. lVl. håller revy med Lon-I

Enfärd utefter floden Donau.

Ungerska soldater. Belgrad. Serbienshnvudstad. Sarajevo. Bosniens huvudstad. Genom

Bosnien. Mostar, Herzegovinas huvudstad. Turkiska garverier. Vattenfall i. Turkiska bergen.

och deras mask

-Oowriqsrfesssw-

En sjökaptens äventyrA

Bland weld och lågor..

Spännande sjödrama i l akt och 40 tablåer.l

Heinrich Dahlke äger en lustbåt, som hans fru emellertid tycker är illa underhållen. Då

han icke vill reparera den ochY icke liellerwill ikläda sig en sjömansuniform, som frun tycker
är vacker, beslutar hon sig för att icke vidare resa med honom. Vid en utflykt, som anordnas
för skolbarn, far frun med sin gosse på en annan båt. Eld utbryter och fru Dahlke lämnas evn-
sfam kvar ombord med sonen. Hon sätter e-n räddningsgdrdel om gossen Och kastar honom
i vattnet, men svimmar innan hon kan rädda sig sjalv. Gossen upptages i en räddningsbåt och
själv blir hon räddad av sin man, som klättrar upp på det brinnande fartyget och för henne
i säkerhet. i

Berömda flygare
iner.

Flygareysom göra armeerna stor nytta vid de stora slagen.

Ballongnavigering. i
Kapten Speltinis ballong gån upp.
Zeppelinluftskepp. -f

Marty och andra franska och engelska flygare.

Graham White med sitt biplan.

Den sedermera förolbickade Gustav Hamel utför en djärv plan.

E. Georges Gollardean med sitt llO hästar Breguet, krigsaeroplan.

,Pegond, som i nu pågående krig, oskadliggjort flera av fiendens "Luftspanaret
En vågad flykt över sjön Luzern (Schweitz).

Flygövningar vid Hendori. .i

Dorothea vill bafV rösträtt.

Lustepcl.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärt-.r zs öre, Barn Is öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles. -

Umm 1914, jwaug. Penemm tryckeri. Pris 5 öre. -

i. kl. enn io e. m. ilsönd. 3 rm seen" io e. m. . w I

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain