#4125: Lilla Teatern

ällningen.

Bör bevaras .under forest

Var god observera att kontrollmärke erhålles ai vaktmastaren.

LA TEATERN å

- n. d. Biograf Rullan.) i .
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 tili 5 o. 6 till 10 e. m.

 

 

 

PROGRAM

Antverpen
under belägringen.

Engelska motoromnibussar, automobiler etc. passerande St. Nickolai på iläg till Antverpen.
Ankomsten till Antverpen. ,

.Övergång på en över båtar slagen provisorisk broiAntverpen. Katedralen synlig i bakgrunden.
Befolkningen i Antverpen tågar ut för att hjälpa till med arbetet med löpgravarna.
Engelska marinsoldater som medverkade i stadens försvar.

Skarpskyttar i arbete.. .

Bepansrat tåg med engelska kanoner i verksamhet.

.semeste-

 

n

.i senaste Amerikanska sensatiens Nyhet. . I
En lejonjakt irljungeln
eller En underbar räddning. i?

Ett drama från livet i Sydafrika i12I akter.

Denna film är r tagen i det tropiska Sydafrikas ängar. Filmens skådespelare
och fotografen har stått ansikte mot ansikte med. dessa farliga djur, och denistyck-
et förekommande lejonjakten är i envar riktning äkta. i i

l AKTEN. i

Familjen Brown bor i en öde trakt i djungeln. Familjen består av Hr och Fru Brown, två
söner, Harald. och Billy och en syster vid namn Helen.

jack Arden, son till en engelsk plantageägare, kommerpå besök för latt jaga tillsäniirnansi- 

mcd Browns pojkar. jack och Helen älska varandra. Fadern, som tycker att Helen är för ung
vill icke samtycka till förbindelsen, men den unge mannen lovar att vänta på henne.

Då jack kommer bliver han mycket hjärtligt välkomnad. Kort efter sin ankomst bliver han
vittneI till 1hur en uppsyningsman misshandlar en ay slavarna. Uppbragt häröver slår Arden
uppsyningsmannen Concho till marken och tager piskan ifrån honom. Då han sedan omtalar
händelsen för Brown tackar denne honom, vilket uppväcker. Conchos stora hat. Denne har kasf
tat sina blickar pä Helen, men ingen i familjen icke ens Helen själv har en aning därom.

ll AKTEN.

Till jacks ära föranstaltas en lejonjakt. Efter en lång ritt genom djungeln ser jaktsällskapet
vid floden, en stor lejoninna stå och dricka vatten. jack sänder djuret en kula, ännu en kula
gör snart slut på dess liv. Då jakten är förbi anhåller jack om Helens hand, men han får sam-
ma svar. Hanh skall vänta. Då jack nu rider hem följer Helen honom på våg. Concho följer
efter dem för att om 1möjligt utkräva den hämnd han längtar efter. Helen följer jack till flod-
bädden och efter att hava tagit avsked av honom rider hon på1 hemväg. Under vägen träffar
hon då på en litenlejonunge och .sätter sig att leka med den.

l samma ögonblick kommer Concho och tror nu attfhan har henne i sitt våld, men i samma
ögonblick angripes han. av en leopard. Helen ilar tillbaka för att stiga till häst, men finner ett
lejon just i färd med att göra slut på densamma. Förskräckt ilar hon in idjnngeln men förföljes
av ett lejonpar. Undar tidenx har Concho undkommit leoparden, och skyndar hem och omtalar
att jack enleverat Hellen. Uppbragta häröver draga Browns ut för att efterspana flyktingarna.
De finna jacks läger, men inse att de blivit narrade. jack följer dem nu för att söka efter Helen.

Emellertid har Helen kastat sig i floden och simmat över till andra stranden,i hack och häl
följd av lejonen. Expeditionen, som är ute att söka Helen, se henne nu fullständigt prisgiven åt
de vilda djuren, två skott från jacks bössa gör dock slut på dem bägge. Helen är räddad i sista

Påskdräkten.

Lustspel av Vitagraph.

Sonny jim leker en dag i trädgården, då familjens svarta tvätterska kommer hem med tvätt,
åtföljd av sin Ililla svarta flicka. Sonny frågar den lilla vad hon heter. och denna svarar "Lilly".
Påsken är snart inne och Sonny väntar besök både av sin tant och sina 5 kusiner, samt av sin
onkel generalen. Sonny får med anledning härav nya fina påskkläder, och när kusinerna komma
äro även de finklädda från topp till tå. Sonny tror, att alla människor böra vara fina till påsk och
han blir mycket förvånad, när Lilly kommer klädd i sina gamla kläder. Hon förklarar, att hon
inte har någon attfå vackra kläder av, och Sonny tycker då så synd om henne, att han förser
henne med utrustning ur en af kusinernas garderob. Därpå ber han Lilly komma till kyrkan på
påskdagen, så ska hon få sitta bredvid Sonny och hans onkel. Påskdagen är inne, och familjen
bereder sig att -gå i kyrkan. Det blir stor uppståndelse, när det befinnes, att en av flickornas
kläder är spårlöst borta. Den lillesklädes i resdräkt och alla begiva sig till kyrkan. Medan .de
andra gå in, väntar Sonny utanför på sin lilla vän, och snart kommer Lilly, alldeles förtjust över
sina nya kläder. Sonny tager henne vid handen och för helt stolt in henne, rakt fram till sin
generalonkel, där de båda barnen få sitta under gudstjänsten.Q När de sedan komma hem, hagla
frågorna. över Sonny, och han förklarar att som ingen tycktes bry sig om Lilly så ville han göra
det. Föräldrarna äro stolta över sin godhjärtade gosse och drömma vackra drömmar om hans
framtid.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri. yIaf-13 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain