#4124: Lilla Teatern

Bor.4 bevaras under foreställningen.

Var god observera att kontrollmärke erhålles af .vaktmastarenv

 

i TEATERN 

. . i i. d. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 tili 5 0.6till 10 8.m.

 

 

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 12 T. O. M. DEN 15 NOV.

Messters Krigsiournal.

Bilder från västra krigsskådeplatsen. 4 Franska fästningen LONGWY - - k. Longwy ta-

git från den sida - - f. f Ett av granater förstört hus. - En kyrkogård à - à. 4 Berlin.
-En lastautomobil-kolonn. - Sår-ade på4 bättringsvägen. w- Återställda sårade- - -. - En
spaningsballong g -,- -. -Krigsskådeplatsen sedd i fågelperspektiv. -- Ett höjdmätningsin- .
strument à -- -. - Underråittelsen från ballong - - H. - Prins joaciln f f -.

n
f

l. I lanSkt lnlallterl. l;- Allfellelllrl iof-liga SOITl Vadllgt. PlO l-llllg Vld l-ldlllllgtoll.

"Zeppelinare" faller till marken. 4. Engelska soldater-s vinterkvarter.
vid Epsom. 5. En förstörd "Zeppelinare". 

3. En
Uppförande av Vhyddor
Tyskt infanteri på marsch. i

, Detroit ruiner..

Doktor Clintonhen mycket Nansedd läkare bliver anklagad för en förbrytelse och det är ho-
nom omöjligt att bevisa sin oskuld. Trots att hans advokat håller ett glänsande försvarstal
för honomtbliver han ändock dömd till tukthusstraff. - v I I

Det lyckas så Clinton en natt att tillsammans med en kamrat fly från fängelset. Hans kam-
rat gripes och återföres, men Clinton lyckas undkomma. Han driver m1 omkring och är till
slut alldeles förbi av hunger, törst och trötthet och sjunker utmattad Vned vid foten av ett träd
Men han måste vidare, ty han vet att förföljarna äro honom påysp-årenif -il-lariflkoririrlnérfdå tilliett
ensamt hus och knackar på dörren för att där söka erhålla mat och dryck. Men. dess innevå- i
nare, en änka med sitt sjuka lilla barn, hava hört omtalas den flyende fången och viljainte öpp-
na. Han bryter sig då in i huset och tvingar sig till mat och kläder för att utbyta sin fång-

Pdräkt. .just som han tager ifrån henne den kappa hon skaffat åt honom, hotar hon honom med

en revolver och har honom nu i sin makt.

Han.får då syn på det sjuka barnet, och läkare som han är, kan han ickelämna huset förr än
han bringat den lilla hjälp. Han undersöker barnet och finner att det är difteri. Då han hål-
ler på härmed höra de fångvaktarna på avstånd. Kvinnan räcker. honom kappan och vill han
skall fly, men han avböjer hennes förslag. Läkareplikten bjuder honom .stanna hos den lilla till
krisen är över. Då fångvaktarna inträda sitter han alltså med det lilla barnet i knäet och ut-
beder sig av dem som en ynnest att få stanna till krisen är överstånden. Detta bevlijas honom,

, men sedan belägges han med handbojor och återföres till fängelset. Envar måste ju inse att

denne man icke var någon för-brytare. men plikten måste gå framför allt.

spekulation och kärlek.

En rik Pamerikanska älskar en landsman, vilken till hennes stora sorg gärna spekulerar på
börsen. Men den unga och rika damen har även en annan tillbedjare, en torr affärsman, som
gör allt för att röja sin-rival ur vägen. Då han erfar att denne har anbragt hela sin förmögen-
het i guldgruveaktier gör han allt vad han kan för att få dessafaktier att sjunka i värde på bör-
sen. Hanv lyckas även häruti och den stackars rivalen står nu inför ruin.

Den unga damen får genom en tillfällighet reda på sakens sammanhang och genom att in-
köpa alla aktierna kommer hon dem att åter stiga i värde. Hennes älskade andas nu åter lät-
tare men är även botad för sin spekulationslusta och då hans fästmö som villkor för deras
giftermål fordrar att han för framtiden aldrig mera skall spekulera, går han villigt in härpå.

i Bills jobb.

Bill får plats hos en . advokat, som annonserat-efter en springpojke som är ren i ansik-
tet. - Han avlägsnar genom en list sina medsökande .till platsen, skaffar advokaten en fin,kund,
och får i belöning en sedel av sin principal. -

 

 

Barn äga tillträde..

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5 Org.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain