#4123: Lilla Teatern

-Bor bevaras under toreställningen.

Var god observera att kontrollmärke erhålles af vaktmastaren.

 

lf. d. Biograf Rullan.)
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 tili 5 0.6till10 e. m.

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 16 T. O. M. DEN 18 NOV.

Engelsk Vecko-journal.

l. Lord Lowats scouter. Rekryterna undervisas i svensk gymnastik.

2. Belägringen av Antverpen. Belgiskt infanteri och artilleri besvara tyskar-nes offensiv.

3. De sedvanliga högtidlighetcrna vid domstolens öppnande föregås av en högtidlig gudstjänst
i Westminster Abbey.

En gammaldags marknadsfest. Det urgamla bruket att steka en hel oxe på spett försiggår
på Strafford-on-Avons gator. -

Flyktingar från Antverpen.

Kungen med sitt regemente. H. lVl. håller revy med Londons kavalleribrigad, vid Fair Mile-

Belgiska trupper från Antverpen på spaning efter fienden. à "

The Honourable Artilliry på sin lägerplats. F-

Cowboys utföra livsfarliga ryttarbragdcr.

 

 

:Fà

.09051991

tiden vid lehhe   .

l. Tyskarna göra ett försök att övergå Schelde föriatt anfalla Åntverpen från västra sidan. i
K.Belgiskt infanteri, cyklister och knlsprutor dragna av hundspann på marsch genom byn
Antagam..

En belgisk pansarvagn går ut för att söka förebygga fiendens flankerande rörelse.I
Belgiska soldater rasta på vägen till Lebbeke.

Belgiskt artilleri i galopp till nya positioner.

lnfanteri framrycker i spridd ordning över fälten.

Andra divisionen av belgiska artilleriet i verksamhet.

Ett belgiskt batteri i verksamhet i en potatisåker.l I

Efter striden. Ambulansvagnarna lastas med hjälp av belgiska munkari Röda korsets tjänst. .

Tyska fångar. En tysk officer begär särskild eskort,

.sweeswxww

D   (li-Cl I n ii
e Il 0 e S a I" a. -
Dramatisk berättelse av Y. Steffenssen. lscensatt av Vitagraph.

I huvudrollen Mr. costeuo. I

Hugo (Costello) är i grund och botten en ofördärvad natur, men vidriga omständigheter ha
kastat honom ut på brottets bana, och en gång där kan han ej lösslita sig från densamma. Hugos
moder, som sedan sonens flykt från hemmet, av olycklig kärlek till hans broders älskliga hustru, har
blivit blind, kan ej glömma den olycklige Hugo. På hennes böner reser Henry, hennes lycklige
andra son till Nord Dakota, W. Y. S. varest enligt senaste brev Hugo måste vistas. Han finner
här-sin broder såsom en fågelfri man7 på vars huvud är satt ett pris.

Emot sin vilja blir Henry orsak till Hugos fall. För att rädda honom åt den förtvivlade modern
påtager han sig Hugos brott. De-nnes ädlare känslor vaknar, och Hugo måste återvända hem,

varest han genom ett fromt bedrägeri för modern bakom ljuset.
f l

 Bobb-is s igång.

 

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Mtlitårer 25 öre, Barn.l5 öre.
Rätt att ändra pregrammet förbehålles.

Upsala l914, J. Aug. Petterssons tryckeri.

Q

Pris 5

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain