#4122: Lilla Teatern

Bör bevaras under foreställningen.

Var god observera attÅ kontrollmärke erhålles af vaktmastaren.

i snor

44"" (ofta
e (t

Lu .
te få .r

    
 
 

   

Q LLA TEATERN

1 vf. cl.r Biograf Rullan. i
Hvard. kl.e6 till VilJ e. m. Sönd. 3. till. 5 o. 6 till 10:e. m.

 

 

PROGRAM

FR. "o. M. DEN 9 T. o. M. DEN 11 Nov.

 

e

Bilder iråliSS 
skådeplatsen i väster.

En av fransmännen sprängd7 cirka 200 meter lång tunnel blir på förvånande kort tid Ååter-
uppbyggd av tyska trupper. " X

Ett österrikiskt landstormsregemente färdigt till avmarsch till fronten. I

Mänclzen. Konung Ludvig av Bayern tager avsked av de frivilliga.

Tyska marinens skjutskicklighet. "

Wien. En fotbollstävlan har ägt rum mellan städerna Wien och Berlin. Resultatet blev att
Wien segrade med 5-1. I

Det tyska Skutari-detachementet.hälsades vid sin ankomst till Wien med entusiasm av be-
folkningen. I i

Snr-.CNN

    ..
engelskt slagskepp y
" under strid. !

 

"Måsen".

lndiandrama.
l. "Måsen" är glad och lycklig då "Pantern" äktar henne.
2. De fingo en liten son, som "Pantern" är stolt över.
3. De kallade honom "Örnen" på grund av hans styrka.
4. Mina föräldrar kallade mig "Måsen" och satte mig under måsarnas skydd. De skola varsko
mig envar en olycka.
5. b"Pantern" har blivit sorgsen och liknöjd och börjar attt intressera sig för "Den röda talgoxen".
6. "Måsen" väntar på honom men han återvänder med "Den röda talgoxen".
7. Ju flera presenter "Pantern" giver "Den röda talgoxen"7 desto mera ledsen blir "Måsen"A
8. "Den röda talgoxen" balanserarlpå kanten av klippan.
9. "Måsen" har inte kommit, skulle det ha hänt henne en olycka.
10. Han finner inga fotspår på kanten.
ll. Jag vill fråga n1åsarna,,om de hava sett min mor.
12. Måsarna visa vägen till kanten, där han finner sin mor.
13. Numera lever "Måsen" lycklig med "Pantern"..

d

Brytning kav järnmalm i Steyermark.

Utsikt över Ertsberget. Borrning av spränghål. Sprängningen. Mass-sprängning. - Bort-
skaffandet av malmen. "Höjovnen". P Råjärnet. W järnet synes i stenens ådringar.
F

Döetackarna.

i Luetepcl.

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militärer 25 öre., Barn l5 öre.

Rätt atti ändra1 programmet :förbehålles

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5 Ofe-

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain