#4121: Lilla Teatern

Ber .bevaras under föreställningen.

l
l

Var god observera att :kontroll-märke erhålles at 4Ivaktmastaren.

v-på att återfå sitt barn.
- frisknat.

  

L Ltd-Bremen

Hvarhd. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 0.6till10 e. m.

 

 

r-f .PROGRAM 

FR. Ö. M. DEN 23 T. O. M. DEN 25 NOV,

 

 

I den belgiska- huvudstaden I. 
 och dess omgivningar.

l. Ett långt militärtåg på väg till fronten. Soldaterna taga sig en pratstund under uppehållet
2. Stora postkontoret i Briissel har blivit en mötesplats för den kvarvarande befolkningen. -
3. järnvägsstationen uGare du Nordu i tyska-händer. - f

4. Under en vandring genom Brussels gator måste man vara beredd på att ofta framvisa sitt pass. -
5. Några få franska kanoner vid Maubeuge under sträng bevakning.

6. Bayerska soldater anlända till stationen Shaerbeck.

7. Några gamla i-bayerska armén. Ingen är tydligen för gammal för deltagande i striden.

S. En bangård, full av transportvagnar, för krigsändamålf-

9. Avlösta från vakttjänstgöring.

10. Tyska belägringskanouer i position framför Brilssel.

ll. Ett tåg med såra-de från fronten.

12. De svårast särade behandlas genastinnan de befordras vidare. -

bappländska sommarbilder.

Intressanta bilder från de öde trakter där inlandsbanan framdrages. w-
Vid Stora Lule älv. H- Hur tusentals timmer söndersplittras. - m. m.

4lltt barns tillgivenliet.   ]

 

Drama av Lubin, Amerika.1

Max blir redan i sin tidigaste barndom berövad sin moder, och sorgen efter henne är stor.
Då fadern därför efter någon tid ingår ett nytt äktenskap kan han inte förlika sig med sin nya

" ITlLlll] ma.

Efter ett års äktenskap kommer en ny son till huset. Max, styvmamma är mycket sjuk, men
räddas till livet, då däremot hennes lille son dör. Hennes förtvivlan häröver är obeskrivlig och
först nu finner hon förståelse hos lille Max.

Denne går ut för att söka en ny son till sin styvmamma. Under vägen träffar han en barn-
vagn, vars lille medborgare han för med sig till sin mamma. Hennes förtjusning över den lillen.y
är obeskrivlig men samtidigt är det en annan moder, som river upp himmel och jord för att .få
reda på sitt bortrövade barn. . . " i

Slutlgien lyckas de två familjerna komma i förbindelse med varandra och modern gör anspråk
På läkarens bön får det dock kvarstanna hos Max mamma tills hon till-
Således blir Max barnsliga infall till lycka för styvmodern och nu är försoning ingången
mellan henne och Max. f

m

f p p o w r I n g e n .
Under ett uppehåll i Montreux gör familjen Smidt bekantskap med den elegante och berömde
Assessor Sinding. Bägge döttrarna, både johanna och Beatrice, bliver mycket betagna i honomI .

I men det tycks som han föredragerjohanna vilket går Beatrice till hjärtat, då hon gärna vill bliva

gift med Assessor Sinding. Huru verkligen hans böjelser äro, kommer i dagcn på en promenad.
Sinding går tillsammans med johanna, medan Beatrice går något bakefter i sällskap med en an-
nan herre. Då griper Sinding johannas hand och hon frågar om han har något på hjärtat. Stam-
mande omtalar han att han älskar Beatricefmen har icke mod att säga det till henne själv, och

. beder därför johanna bära fram det. Vid dessa ord är det som om johannas hjärta skulle brista,

men utan att låta sig märka något, kallar hon Beatrice till sig och säger: Beatrice han älskar dig.

Brölloppet firas med stor glädje, men johanna har samma afton genom att ha suttit på bal-
kongen, i den kalla nattluften, ådragit sig en dödsbringande bröstsjnkdom.

Det går ett år och johanna bliver sämre. Man beslutar en resa till södern. Man kommer ned
till Nizza mitt under Karnevalen, och familjen tager en dag del i kortegen, då johanna säger, att
hon vill vila sig litet. Då hon kommer upp på sitt rum, genomlever hon ännu en gång sin kär-
leksdröm, genombävas av en sakta skälvning och är icke mera bland de levandes antal.

Utanför stannar vagnen med föräldrarna, systern och hennes man, de kalla på johanna, och
då ingen svarar tror de att hon sover-och vill väcka henne med ett blomsterregn. Den ena bu-
ketten efter den andra faller ned på den döda, ingen vet vilket ädelt hjärta nu upphört att slå.

. Miss Raffles.
Lustspel av yVilagraph. , " i-

, Hr och fru1 Leslie måste tillsammans med sin dotter jane, i all hast lämna sitt hus på lans
det, för att resa till Newyork. - Sonen-Bob, som icke vet att de rest, bjuder Ralph till sig. --
Då de båda finner huset låst, bryter de upp ett fönster, och kryper in. - Ralph vrickar foten,
och Bob låter honomk stanna hemma, medan han själv går på bal. - Emellertid har jane glömt
ett pärlehalsband och hon reser ensam åstad i automobil, för att hämta. det. .- Då föräldrarna
upptäcker att hon rest ensam, skyndar de genast efter att hämta henne. - jane kommer men
har glömt nyckeln till huset och kryper in genom fönstret. .- Då Ral h hör ovläsendet och ser
henne öppna järnskåpet,. tror han att jane4 är en mbrottstjuv. - Bo kommer tidigt hem från
balen, och då han ser det öppna fönstret, går han efter olisen. - Han möter föräldrarna, som
söker efter jane. -- De tränger alla in i huset,hela miss örståndet upptäckes och de få sig alla
ett gott skratt. . - -

 

Bjarn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militåmwiä öre, Barny l5 öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

namnP 1914. J. Aug. Fenomen. :rysk-a. Pris 5 öm -

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain