#4119: Lilla Teatern

Bor bevaras under föreställningen.

Var god observera alt kontrollmarke erhålles al vaktmastaren.

 

LLA TEATEHN

f. d. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till llll Ie. m. Sönd.3 till 5 o.6till10.e.m.

 

 

PROGRAM v

FR. O. M. DEN 29 OKT. T. O. M. DEN 1 NOV.

i Kmeers eeNTnuM.

Serie 2.

 

 

Den övergivna staden Malines. Barnen leka med flottan på vattnet, för vilket slussarna
öppnats för att hindra tyskarnes frammarsch mot Antwerpen. Belgiska föl-poster vid Termon-
des batterier. Belgisk patrull bevakar en korsväg. På jakt efter spioner. Bepansade krigsauto-
mobiler lämna Malines. Bröd utdelas till utarmade flyktingar. .Transport av artilleri genom
Waesmunster till stridsfronten. Belgiskt infanteri på väg till fronten. Maskingevären transpor-
teras till stridsplatsen med hundspann. Löpgravar grävas. Från striden Audegam. Kanonerna1 -
i verksamhet. Den sönderskjutna kyrkan i Waesmunster. Förpostfäktningar mellan tiielgareV
och tyskar. Belgiskt krigsbyte. Fältkök, ammunitionsvagnar etc. Belgier vårda tyska särade.

 

 " ansträngt. 

utan att veta det.
Lustspel. i

Fyra studenter, utan ett öre på fickan, vänta med otålighet på postbudets ankomst, ty de troV
fullt och fast på att erhålla den penninghjälp .de skrivit om till resp. föräldrar. Postbudet med-
för emellertid till samtliga nekande svar. i

För att skaffa sig kontanter anställa de nu ettbmöte med rösträttskvinnan, Susanna Anthony,
som dragande nummer. Som Susanna är dagens hjältinna, bliver salenrpå utsatt dag också till
trängsel fylld med åhörare, som längta efter att få höra henne tala. just i sista ögonblicket kom-
mer så underrättelsen att Susanna icke- kan infinna sig på utsatt tid. .Nu äro goda råd dyra, men
en av studenterna skickar efter en vännina Gladys, som mästerligt spelar Susannas rojl, som före-
dragshållerska. När Susanna sent omsider anländer och bedrägeriet upptäckes skördar dock Gla-
dys det mäst odelade bifalleör sin talarförmåga. I

sKANDALEN.

Drama.

En amarkvaktarea upptager av barmhärtighet i sitt hem en änka som blivit vräkt från sin
bostad. Hon vårdar hans sjuka hustru och vinner hela familjens tillgivenhet. Grannkvinnorna
utsprida lögnaktiga rykten om ett närmare förhållande mellan "markvaktaren" och änkan. De
förmå läven1 borgmästaren att hota honom med avsked, om han ej bortvisar henne. Änkan läm-
"nar då frivilligt hans hus och försvinner i natten.

Sevärdhetzrli (Gates.
v. england. P . -I ,

Mycket komiskt.
Villy tillägnar sig en cykel på gatan och- begiver sig ut på en tur rundt staden.V Härvid stäl-
ler han till obehag-ligheter för många, och får därigenom många fiender som förfölja honom, vilka

dock ej lyckas taga fatt honom. Till sist stiger han upp på en i gång varande spårvagn och
undkommer därigenom sina förföljare. .

 

Barn äga tillträder
Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre;P

Rätt att! ändrat programmet :förbehålles -

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5. äre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain