#4114: Lilla Teatern

:i
ca
:1

Ber bevaras under foreställnin

Var gud4 observera att kontrollmärke erhålles af Ivaktmastaren.

 

LILLA " TEATERN

4 Af. d. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 o. Btill 10 e. m.

 

 

 

PROGRAM "

.FR. O. M. DEN 15 T. O. M. DEN 18 OKT.

 

 

Käneelblomman.

Livet i en indianbyj

Mycket intressant:

 

Först Lulu sedan affärer.

- Å

- r ll a I G .

Detta drama handlar om en man med ett brutalt och häftigt sinnelag7 som gör honom fruk-
tad av alla. Icke ens hans hustru bliver skonad. Redan under förlovningstiden märkerlhon
detta hans stora fel, då han en dag på en promenad slår en man till marken, blott för det att
denne av en händelse råkar stöta till honom. Deras äktenskap är fullt av tvister. I

En afton gå de tillsammans på teatern och se Oliwer Twist, och då i sista akten Sikes i
vansinnigt raseri slår ihjäl sin käraste, vaknar mannens samvete. Han inser hur illa han be-

handlat sin hustru och lovar vid hemkomsten, att han hädanefter aldrig skall låta sitt dåliga
humör taga överhanden. Han håller också ord. 4

Amerikansk nyhet!

Detekiiv ell kärlek."

Roligt lustspel.

, Orolig för att bli slagen ur brädet av en elegant medtävlare till sin älskades ynnest, för-
vandlar sig en ung man till en näpen kammarjungfru och avslöjar i denna skepelse medtävla-
rens rätta karaktär. Hans belöning uteblir ej.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn IS öre

Rätta! att! ändratiprogrammet förbehålles.

h

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5 öre-

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain