#4113: Lilla Teatern

Ber bevaras under föreställningen.

Var god observera att kentrellmärke erhålles ai vaktmastaren.

ILLA TEATEHN

f. d. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 o. 6till tO e. m.
Marknadsafion och Marknaulsclagent
börja föreställningarna kl. 5 e. m.

 

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 12 T. O. M. DEN 14 OKT.

Nya krigsblder.

 

 

Banan- och Kokosnötskörd.

Intressant.

 

Hur framtidens hus skola byggas.

Mycket komisk.

 

Hans frånskilda fru.

Drama från Gaumont.

Hur förtjusta äro icke de båda nygifta i varandra.V De hava tillbragt smekmånaden i ett
pensionat, i vars vackra omgivningar de dag efter dag strövat omkring, men nu står avresan

för dörren. De taga ett hjärtligt farväl av pensionatets ägarinna ochresa till sitt nya hem.

Ett år. har förgått och det första kärleksruset är över. Båda beskylla nu varandra för att
de iörsummas och båda äro ivrigt upptagna av var sina intressen. lcke en gång måltiderna
passar den unga frun och till slut komma de överens om att skiljas. Skiljsmässan blir verk-
ställd, men nu dröjer det icke länge förr än båda kontrahenterna å ömse håll börja känna läng-
tan efter varandra. De dröja båda vid deras gamla minnen och för att återuppliva dem resa de
båda till pensionatet där de tillbringat sin smekmånad. De sammanträffa Och mannen gör ota-
liga försök att försonas med hustrun, men hon avvisar honom. l ställe-t uppmuntrar hon en an-
nan manlig pensionär som gör henne sin kur.

Men värdinnan är båda deras förtrogna och har föresatt sig att återförena dem. Då hust-
run en dag mottager inbjudan av sin nye beundrare till en segeltur ställer hon också sin plan
i verkställighet.

Den nye beundraren väntar under tiden på frun och då hon dröjer går han och håller sere-
nad nedanför hennes balkong. Hans sång förstummas dock hastigt när de båda återförenade

makarna visa sig för att tacka för hyllningen.

Frits, som "damernas beskyddare.

Frits är här artist, och uppehåller sig vid en badort. Där bliver han en dag bekant med en
engelska och hennes lilla dotter, en bekantskap, som han senare kommer att utnyttja till deras
favör. Engelskan bringas nämligen en mycket efterhängsen uppmärksamhet af en gammal ung-
karl, och flyr i sin nöd till Frits för att få hjälp. Denne bistår henne också och ställer om att
beundraren får sig en ordentlig dusch som avkyler hans känslor.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt. atti ändrat programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain