#4112: Biografen Scala

Bor bevaras under ioreställningen.

Var gud observera att kontrollmarke erhålles ai vaktmastaren.

iegrafen Scala

[Konserthallen vid Rullan]

 

Program
fr. o. rn. den 8 t. O. rn. den ll Oki.

Bilder "från

Kri skrönikan.

 

l. Trupprevy i Petersburg.

2. Franska kolonialtrupper.

3. Zeppeliniuftskepp.

4- Krigsautomobiler.

5. Militärluftskepp över Paris.

6. Belgiskt kavaileri. -
7. Käjsar Wilhelm inspekterar trupperna.

Den fallne fienden.

Spännande indian- och guldgrävaredrama.

Mexikanaren jim är en av guldgrävarbyns dagdrivare. Han lever blott för att dricka, och
hans hustru har att försörja sig bäst hon kan. En dag uppstår gräl mellan honom och en guld-
grävare vid namn jack, och striden slutar med att jack- kastar ut jim ur värdshuset. Uppbragt
häröver lovar jim att hämnas och han begiver sig till jacks boning där han med revolvern i
hand tvingar jacks hustru att följa sig. Han efterlämnar en skrivelse som säger jack att han nu
kan söka sin hustru var han vill, och för henne ut i bergen. i

jims hustru som blivit orolig över mannens långa uteblivande går tillsamman med jack ut
att söka de försvunna.

Några druckna guldgrävare hade överfallit och dödat en indian. Dennes son svär hämnd,
men då de andra indianerna icke anse det mödan värdt att strida mot de vita draga de unga in-
dianerna själva ut och utför de värsta grymheter. jims hustru, som ser deras förehavande, ilar
tillbaka till guidgrävarbyn för att få hjälp. jack har emellertid upptäckt jim och skjuter efter
honom. jim gömmer jacks hustru i en torr brunn och besvarar elden. Nu kommer emellertid
indianerna och öppna eld mot jim och jack. Dessa förena sig nu som vänner och hålla från
brunnen elden öppen mot fienden. Nu kommer jims hustru med hjälpen, just som jims och
jacks ammunition är slut. Allt uppklaras nu och det enda straff jim får är ett kok stryk av sin
hustru i guldgrävarnas närvaro. Den unge indianen som ville hämnas sin fader har emellertid
sårats till döds.

Kalle som konduktiir.

Mycket komiskt.

 

Föreställningar hvardagar kl. 6-10 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-10 e. m.

Entré 1:sta pl. 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

Barn äga ej tillträde.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5 öre.

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain