#4110: Lilla Teatern

Ber bevaras under foreställningen.

Var god ebservera att kontrollmarke erhålles af vaktmästaren.

TEATERN

t. d. Btegraf Rullan.
Hvard. kl. e till td e. m. Sönd. 3 till 5 o. Gtili 10 e. m.

PROGRAM

FR. O. M. DEN 5 T. 0.- M. DEN 7 OKT.

 

 

Serbiska armn i fält.

l. Officerare planläggande och avvaktande en drabbning, 2.
3. Transportering. 4.
grafvarna bemannas.
gande nya ställningar.

Pontoncr och broar avskaffas.
Fördelning av portionerna. 5. Sovkvarteret. 6. Kanoner i position. 7. Löp-
8. Ambulansvagn transporterande såracle till sjukhuset. 9. Trupper inta-

bäarrakeecb.

Vy över staden. -- Huvudporten. få Djanas alh Fja (offer-platsen.) w l palatset Aquedal. -,
Sultanens moske. ä Franska regeringens residens. w- Lc Koutobia.

 

Ett brott mot anständighetens lag.

Två stycken iandtmän hava beslutat att göra ett besök i New York.

Strax efter ankomsten dit uppsökes de av en bondfängare, som föreslår att göra dem sällskap.
Han för dem in på en restaurang och beställer champagne m. m., vilket betingar ett så högt pris
att deras fickor bliva tomma. l sin nödställda belägenhet besluta de att belåna sina byxor för
att köpa ett par billigare och på så sätt få några slantar över. Den endast i kalsonger klädde
kamraten söker dölja sin belägenhet genom att dölja sig bakom ett bokhandelstånd. Då den
andra som under tiden gjort affären icke kan återfinna honom, blir han slutligen anhållen av
polisen och förd till polisstation. På vägen dit möter han några skottar, dessa tycka honom se
ut som en landsman, taga hand om honom och angagera honom som hovmästare ideras klubb.

Ett avgörande bevis.

Det surrari allarmapparaten på polisstation och en nedfallande knapp visar att det är inbrott
ien störrejuvelerarfirma. Patruller utsändes genast till platsen men vid deras ankomst är tjuven
redan försvunnen. De finna dock blodiga spår av hans vistelse där och då de höra efter på ett
närliggande sjukhus få de höra talas om en man som mistat sitt ena finger och varit där för att
förbindas. Läkarens och sköter-skornas signalement stämma fullkomligt öfver-ens på en känd in-
brottstjuv, Michael Clark. De följa hans spår till station, där tåget nyss avgått. Ett extra loko-
motiv följer efter honom och en spännande jakt begynner. Clark inser det förtvivlade i situationen
och besluter hoppa av tåget och lyckas även göra sig osedxd av sina förföljare.

Han för nu ett kringflackande liv och på en av sina vandringar träffar han så Bill jackson,
hvars fader är ägare till en stor farm. Genom Bill får Clark tillträde till tarmen och stiftar här
bekantskap med den unga vackra Mary Forest. Även Bill är förtjust i henne och de båda tävla
nu om hennes ynnest. Mary är obeslutsam i sit val, och tager därför ett fotografi av dem bägge
för an sända nn Sin fader, för en få hjälp i sin val.

Hennes fader är emellertid just samma läkare som förband Clark och han känner genast igen
honom. Han reser med en detektiv genast till sin dotter, och finner Clark just i färd med att iv-
rigt kurtisera Mary. Glädjestrålande rusar Mary mot sin fader, men Clark7 som igenkänt doktorn
och detektiven är i ett språng på hästryggen och rider bort. Han eftersättes, upphinnes och får

sitt väl förtjänta straff.
J 0 Ko-

Kemisk.

 

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt. att! ändra. programmet förbehålles.

Upsala 1911, j. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 öre4

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain