#4109: Biografen Scala

fira v"

grafen IScala .

[Konserthallen vid Rullan]

 

Program
fr. o. m. den l t. o. m. den Zl- Okt.

Bilder från den svenska skol-
ungdomens skyttetäflingar.

Skyttar från N. Realläroverket i Stockholm. Avmarsch.v
Korum i Kungsträdgården.

På väg till skjutbanan.

Prisskjutning.

Markering.

Prisutdelning i Stadion förrättad av general Uggla.

OwrprT-t

Borgmästariintan.

Lustspel i 2 akter.

l :sta avdelningen.

Advokaten Slacker har i yngre år varit en munter, levnadslustig fyr, som nu
hålles ganska ordentligt i schack av sin fru och sin svärmor.

En dag får han ett brev, som meddelar honom att han blivit utnämnd till borg=
mästare i en närbelägen småstad. Hans förut något surmulna damer bli nu med
ens solsken och vänlighet, och behörigen omklappad reser den storbelåtne borg-
mästaren för att taga sin nya plats i besittning. Damerna skola senare följa efter.

Borgmästarens första uppgift blir att visitera ett pass åt dansösen Annie Tripitt,
en glad bekantskap sedan borgmästarens ungdomstid. Återseendet blir både hjärt-
ligt och muntrande, glada minnen från forna dagar återupplivas, dansösen dansar,
och till slut dansar herr borgmästaren i egen hög person solo under skämt och
glam, medan hans kanslipersonal trängs vid nyckelhålet för att uppfånga en skymt
av den nye .gemytlige chefen. Midt under denna allmänna glädje anländer helt o-
förmodat en ännu högre tjänsteman, en inspektör, som överraskar borgmästareni
hans "solodans För att klara sig ur sitt brydsamma läge, förklarar borgmästaren,
att han endast skämtat med sin fru och denna nödlögn tvingar honom också att
presentera dansösen som sin hustru. Den galante inspektören bliver förtjust i den
charmanta "borgmästarinnan" och gör henne genast sin kur, och hon å sin sida
underlåter icke att med koketteriets alla konster uppmuntra honom.

2: dra avdelningen

Den verkliga fru Slacker och hennes mor ha under tiden ordnat för sin avre-
sa och anlända till den nye borgmästarens bostad på morgonen dagen efter inspek-
törens ankomst. Denne har skrivit ett varmt brev till den föregivna borgmästarin-
nan och lämnari nu detta Vlill den verkliga borgmästarinnan i tanke att hon är
kammarju-ngfru i huset. i

Fru Slacker läser brevet och begär uppbragt förklaring av sin man, som svänger
sig med att inspektören är en galning, som -man icke får fästa sig vid. Då inspek-
tören efter en morgonpromenad återvänder flyr frun förskräckt för den föregivne
token och denne träffar nu istället fruns mor7 som ännu är ganska svag för männens
hyllningar. Den lättantändlige inspektören blir snart eld och lågor och flirtar skarpt
med den över uppmärksamheten synerligen förtjusta damen. då plötsligt borgmästa-
ren inträder och överraskar paret. Svärmodern tappar i denna brydsamma situation
alldeles koncepterna och är nu på nåd och onåd i sin svärsons händer, och inspek-
tören vet ej bättre sätt att släta över sina snedsprång än att förordna borgmästaren
till ytterligare befordran.

Badnymfen.l

Kolossalt roligt skämtnummer i 1 akt.

 

Föreställningar hvardagar kl. 6-10 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-10 e. m.

Entré 1:sta pl. 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

Barn äga ej tillträde.

Upsala 19l4, j. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5 öre.

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain