#4108: Lilla Teatern

Bor Ibevaras under inresiällningen.

Var god observera att kontrollmarke erhålles af vaktmastaren.

LA TEATERN i

i. d. Biograf Rullan. b
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 0.6till10 e. m.

PROGRAM

FR. O. M. DEN 1 T. O. M. DEN 4 OKT.

 

 

Några ögonblieksbilder från

Belgiens hjältenodiga
försvar.

l. Transport av belgiska trupper sjöledes. 2.
landsättes trupperna tidigt på morgonen. 3. De avtåga till fronten omedelbart ef-
ter landstigningen. 4. i Skyttegravarna dölja fullständigt infanteriet för fienden. 5.
XRetirerande trupper uppkasta barrikader för att hindra fiendens frammarsch. 6.

En vacker arkitektonisik byggnad uppföres. Densamma ligger i vägen för fästnings-
verken. . i

För att undgå uppmärksamhet

 

Oporto och floden. Duero.

Oporto, Portugals näst största stad, har 172,000 innebyggare och är en betydlig handelsstad.
Bron Don Luiz. Fisktorget. En brunn med vindspel. Santo Antoniogatan. En fridag. a

Den fallne fienden.

Spännande indian- och guldgrävaredraina.

Mexikanaren Jim är en av guidgrävarbyns dagdrivare. i Han lever blott för att dricka, och
hans hustru har att försörja sig bäst hon kan. En dag uppstår gräl mellan honom och en guld-
grävare vid nanm Jack, och striden slutar med att Jack kastar ut Jim ur värdshuset. Uppbragt
häröver lovar Jim att hämnas och han begivcr sig till Jacks boning där han med revolvern i
hand tvingar-Jacks hustru att följa sig. Han efterlämnar en skrivelse som säger Jack att han nu
kan söka sin hustru var han vill, och för henne ut i bergen. -

Jims hustru som blivit orolig över mannens långa uteblivande går tillsamman med Jack ut
att söka de försvunna.

Några druckna guldgrävare hade överfallit och dödat en indian. Dennes son svär hämnd,
men då de andra indianerna icke anse det mödan värdt att strida mot de vita draga de unga in-
dianerna själva ut och utför de värsta grymheter. Jims hustru, som ser deras förehavande, ilar
tillbaka till guldgrävarbyn för att få hjälp. Jack har emellertid upptäckt Jim och skjuter efter
honom. Jim gömmer Jacks hustru i en torr brunn och besvarar elden. Nu kommer emellertid
indianerna och öppna eld mot Jim och Jack. Dessa förena sig nu som vänner och hålla. från
brunnen elden öppen mot fienden. Nu kommer Jims hustru med hjälpen, just som Jims och
Jacks ammunition är slut. Allt uppklaras nu och det enda straff Jim får är ett kok stryk av sin
hustru i guldgrävarnas närvaro. Den unge indianen som ville hämnas sin fader har emellertid
sårats till döds.

 

1

Genom Zuezkanalen och-Röda havet.

Den ödsliga kanalleden. Vy över Sinailialvön. Strandpartier. Djiboutj, franska Somalilan-
dets huvudstad. . v -

Breidahl köper en bänk.

Den roligaste skämtbild som visats.
Skratlsueees!

 

Barn äga tillträde.

Entré-35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt att! ändra. programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Ang. Petterssons tryckeri Pris 5 Öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain