#4106: Lilla Teatern

Bor bevaras under forestaåiningen.

Var god observera att konfrollmärke erhålles af vakfmastaren.

 

 

f. cl. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 0.6till10 a. m.

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 24 T. O. M. DEN 27 SEPT.

 

Bilder från f

Krigskönikan.

Högaktuell Nyhet!

l. Österikiska-ungerska armen defilerar för ärkehärtig Frans Ferdinand den
mördade tronföljaren. 2. Världskrigets tvenne huvudpersoner. Ett möte mellan
kejsar Wilhelm och tsaren. 3. Tyska flottan. 4. Kryssaren wGoebene. 5. Fran-
ska armen i fält. 6. Platserna för dagen. Briissel och Brugge, floden Maas samt
Dinant och Liége. 7. Full strid.

 

Vardagsliv.

Bob är farmare och hans stora skogar och marker tager all hans tidianspråk.
Hans hustru försummas mycket, och han sörjer icke ens för att hon skall få ordent-
liga kläder. En dag på en marknad ser hon en hatt, som hon mycket gärna vill
ha, men Bob anser den för överflödig. På marknaden uppmärksammas hon av en
turist, som bliver förälskad i den unga vackra hustrun. Han uppsöker henneihen-
nes hem och beder henne fly med sig Hon lovar följa honom och skriver ett med-
delande härom till Bod. Bob har emellertid åhört deras samtal och beslutar häm-
nas hennes otrohet. Samvetet hindrar honom dock därifrån. Han far istället till
staden och köper den hatt som Mary önskat sig, och beder om och erhåller hen-
nes förlåtelse för sin forna försumlighet.

Den fattiga
kontorisfen.

Skämt.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre,I Barn l5 öre

Rätt att! ändra. programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 äte.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain