#4104: Lilla Teatern

LA TEATEBN

i. d. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till in e. m. Sönd. 3 till 5 o. Gtill EU e. m.

 

 

m PBGGRAMv

FR. O. M. DEN 17 T. O. M. DEN 20 SEPT.

 

 

Franska flottan
i Medelhavet.

Bilder av franska örlogsfartyg och besättningens liv ombord.
Besättningen roar sig.

 

Pariser-Tango.

Modern danskonsi.

 

Bor bevaras under framställningen.

Gn okynnig flicka.

Luetepel av Vitagraph.

Var god observera att kontrollmärke erhålles af vaktmastaren.

Min kära jane. Sänd hit Mary på 14 dagars tid. Om jag tycker om henne kan jag möjligen
göra något för henne. Hon kommer här att träffa min kusin Torn som är ett mönster för en
ung man. Din tillgivna Georgianna.

Tant Georgianna tyrranniserar fullkomligt sin nevö.

Kära tant. Tack för din vänliga inbjudan. jag kommer i morgon och är säker på att du skall
komma att tycka om mig... l

Mary gör sin entré.

Mary är en flicka som vet vad hon vill.

Var man. Visa tant Georgianna att du inte längre är något barn.

Vad är det, det förskräckliga barnet gör nu.

Du måste lära dig att dansa.

Varje fredag klockan 8 stor bal.

Balnatten.

Fröken Mary är icke på sitt rum.

Lammet gör uppror.

Onödig försiktighet.

Hans moders sång.

Han har fått sitt diplom på Universitetet åtetvänder hem för att glädja sin gamla kära mor
och sin lilla fästmö. Kort efter mottager han tillbud om en plats i staden, och i sin glädje går
han en tur med sin fästmö, medan hans moder spelar sin gamla barndomsång. Melodien följer
honom och dröjer kvar i hans inre i den stora staden. I det glada bullrande livet i staden
glömmer han snart sina kära och sitt gamla hem. Han tjänar en förmögenhet, medan hans gam-
la moder och fästmö sörjer över att de aldrig får höra något ifrån honom. Men han anar det
icke. Han fortsätter sitt glada liv tills en dag då han sitter i en restaurang och plötsligt hör en
positivspelare spelar den gamla melodien, hans moder sjöng för honom innan han reste. Minnena
överväldigar honom och det går upp för honom att gottgöra allt det han försummat. Hans mo-
der som var sjuk av sorg, bliver rask och till slut gifter han sig med sin lilla, trofasta fästmö.

Lille Frits som damernas beskyddare.

Komisk.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt. att! ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, I. Aug. Petterssons tryckeri Prlk 5 än.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain