#4103: Biografen Scala

Förest. Hvard. fr. 6 till 10 e. rn. Sönd. 3 till-5 och 6 till llJ e. m.

 

PROGRAM:

FR. o. M. DEN 22 T. o. M. 25 JANUARI. 1

Uppseendeväekande lustspelsattraktion!
Världens mäst uppseendeväckande film.

lir  

  

Lustspel i 2 akter.

I närvarande film se vi något alldeles enastående i dressyrväg.

En kringresande cirkus som far land och rike igenom med sina vilda djur råkar ut för
en olyckshändelse i det att när deras djurvagnar ska transporteras till en annan plats urspå-
rar järnvägståget och alla dessa vilda djur, såsom apor, björnar, lejon, tigrar, leoparder m.fl.
bliva fria från sina trånga burar och giver sig ut i den fria naturen. i

Nu blir det uppståndelse bland den närliggande stadens invånare i det att alla dessa vilda
djur begiver sig in i butiker, våningar och ställer till en massa äventyr, varvid alla till sig själva
måste säga, hur kan något dylikt existera.

Bilden är för övrigt full av spännande och roliga scener och sätter alla åskådarna i ett

glatt humör.
En säregen bildserie från världsfirman Vitagraph, späekad med en mängd

komiska poänger och verkligt roliga scener.

Det rolgaste skämt Ni helt säkertysett.

 

EDISON! SENSATIONSNYHET. EDISON!

DEN DÖDAS VARNING

eller sPoKET PÅ onANLEIoH.

För flera hundra år tillbaka gifte sig en man med en mycket vacker flicka, men hans
tid var mycket upptagen på annat håll och snart försummade han sin fru. Men unga vackra
flickor kunna icke leva utan beundran och snart sökte den unga frun tröst hos en annan man
och då hon .försökte fly med honom dödades hon av sin gemål. Den andre dödade hennes I
man och gick själv i kloster för att glömma.

Fyra hundra år senare utspelades mellan den unge John Neuman och hans maka sam-
ma förhållande. Arbetet tog johns krafter för mycket i anspråk så att han glömde sin fru.
Den döda munken finner nu icke ro i sin grav Upprepade gånger visar han sig för de bå-
da makarna men intet hjätper. Så är då dagen inne när den unga frun tänker fly med sin
nya beundrare. kMunken ser nu ingen annan utväg än att låta kemisten under sitt arbete
svårt såras vid en explosion.

l sista minuten vaknar nu den otrogna makans hjärta och hon återvänder och vårdar sin
sårade man tills denne tillfrisknar. Neuman är sedan denna tid som förvandlad och hans hustru
har nu ingen orsak att klaga över att hon tillbakasättes.

jeruealcm.

Naturbild.

 

Entré: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre. Barn: 25 och 15 öre.

. Upsala 1914, j. Aug. Petterssons Boktryckeri.

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain