#4095: Lilla Teatern

Var god observera att kontrollmärke erhålles ai vaktmastaren. Bor bevaras under lorestallningen.

 

LA TEATERN

if. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

PROGRAM

FR. O. M. 19 T. O. M. DEN 21 JANUARI.

 

 

Damaskus.

Naturbild.

 

Trevliga lekkamrater.

En roande bild ur djurlivet eller hur en liten apa tillbringar sin dag.

 

Det var en gång

en prinsessa.
Stårnningsfullt skådespel från Venedig.

Det var en gång - och det är ej så länge sedan -- en liten prinsessa, som med längtande
ögon dag efter dag skådade ut över laguneus vatten, drömmande om det stora livsäventyret, som
väl en gång skulle komma.

Men dagarne gingo, och hennes prins kom ej Så en afton klingade sång under den fagra
[ones fönster. Det var en farande yngling från dollarlandet, som fängslad av hennes skönhet,
ville bringa henne sin hyllning. Och afton efter afton hördes hans sång, och hans bild växte
sig fast i hennes hjärta.

Stor blev därför hennes sorg, då fadern en dag förkunnade, att en millionärson skulle kom-
ma i friareärende. Men det var ju hennes egen trubadur från oförglömmeliga månskensaftnar
med sång och kärleksviskningar.

Och sedan levde de länge lyckliga och leva så väl än.

I snöhöljd nordanbygd.

Cbarmanta vinterscenerier.

 

llen svartsjuke i
äkta mannen.

Lustspel.

Herr jahn lider af svartsjuka. Det behövs ej mer, än att en honom obekant herre hälsar på
frun, förrän han får onda aningar.

Ett amystisktu till frun ställt paket, i själva verket ingenting annat än en födelsedagspresent
åt Herr jahn från systern, förtager honom allt hopp om att det skulle kunna stå rätt till. Som
det är, härdar han ej ut längre, utan tillskriver sin fru annonymt och beder henne komma och
möta uen gammal beundrareu.

Det bär sig emellertid ej bättre, än att hustrun lämnar brevet till polisen, så att mannen hen-
ne ovetande kommeri rättvisans våld. Lyckligtvis blir det klarhet i saken, innan Herr jahn sut-
tit allt för länge innom lås och bom, och den svåra kur han genomgått mot den värsta av alla
sjukdomar förielar-nog ej sin verkan.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala i9l4, j. Aug. Petterssons Tryckeri. Pris 5 Ofe-

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain