#4093: Lilla Teatern

ingen.

Var god observera att kontrollmarke erhålles af vaktmästaren. Bör bevaras under föreställn

 

LA TEATERN

1 (f. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

 

.LI PROGRAM

FR. O. M. DEN 26 T. O. M. 28 JANUARI.

Staden Breton.

Betagande vacker bild.

Det nu varande Bretagne är den nordvästligaste halvön i Frankrike och gränsar i norr, väs-
ter och sydväst till havet. Folket erinrar ännu i dag om de gamla bretagnarne. De ha också
lyckats bevara några gamla b-yggnadsföretag och minnesstoder från forna tider.

Bretagnarne äro inget arbetsamt folk, de äro mera drörnmare7 ett arv kanske av de stora dik-
tare som här sett dagens ljus. Det beror nog delvis även på landets natur, de natursköna buk-
terna, på samma gång så djupa och farliga och den med dyner åt norr besatta kusten som giver
landet ett romantiskt utseende. Slutligen se viL befolkningen i sina dyrbara antika dräkter på
väg till kyrkan, en mycket vacker tavla. I

 

Pappas älsklingar.

Skola vi leka brevbärare? Elly finner ett brev i sin faders väska. Mamma se detta kort av
den vackra fröken. Hon vill inte förlåta. Förtvivlad. Nej far kommer aldrig tillbaka. Vi söka
efter pappa. Vi skola vänta på honom här. Frun, jag kan inte finna barnen. Fox anar att det ,
är fara på färde. vBarnens bön smälter-.olet hårrdaw hjärtat. Försoning. - I

DEN LILLA PRINSHSSAN.

Den lilla prinsessan har tröttnat på sina granna leksaker. Trots all lyx och hovdamernas
alla försök att roa henne har hon tråkigt och dagarna synes henne långa. "

Hon längtar så rysligt mycket efter att på egen hand få ströva omkring "ute i världenf, men
man lämnar henne aldrig en minut.

Men ett tillfälle kommer dock.

Den lilla prinsessan upptäcker en dag att hennes sköterska djupt insomnat och hon begag-
nar sig genast av tillfället att göra en liten utflykt i all ensamhet.

Genom parken och tut på landsvägen går det i yrande fart och plötsligt stöter den lilla rym-
lingen på några jämnåriga - en gosse och en flicka - som roa sig av hjärtans lust med att
,,baka kakor" av lera.

O, så roligt.

Den lilla prinsessan klappar händerna av förtjusning och bakar snart kakor så det står här-
liga till. Och när hon så roat sig en stund bjuder hon sina små fattiga lekkamrater att följa
med sig till slottet och bese all härligheten där. i

O, så mycket underbart de fingo se och sådana leksaker sedan. Småttingarna från lands-
vägen trodde rent de kommit till det förlovade landet.

Men prinsessans pappa, - den snälle kungen - och hela slottet blev i uppror, då prinses-
san saknades. Och man sökte både länge och väl.

Och till sist fann man henne och hennes lekkar-nrater bakande lerkakor mitt- på det fina slottsf
golvet. Det var en liten smutsig prinsessa man fann, med lera på kläderna, i ansiktet och på
händerna. Men den snälle kungen blev ickey ond på sin lilla flicka. Han tvärt om lovade att .
de små främlingarna varje dag skulle få komma och leka med prinsessan.

Och det gjorde de naturligtvis så gärna.

i Ölfabrikation.

Sn bild af synnerligen intressant innehåll.

 

En originell kurtis.

Lustspel af Vitagraph! Med Costello i hufvudrollen.

Scenen försigår ombord å en stor amerikaångare och visas endast de uppträdandes fötter
och händer. Först ser vi Gladis Robinsons små fötter, därefter Edvin Bartells och så den gam-
la fröken Priscillas litet intagande fötter. Edvin gör Gladis bekantskap. Deras förtter vilar vid
sidan av varandra, till stor förargelse för Priscilla. Snart förenas de älskades händer, då upp-
står en despyt, och händer och fötter komma i häftig berörelse med varandra. Försoningen gör
dem åter stilla. En ring gives och motages. Skeppet rullar över på sida och alla tre faller nedI
på däcket och vi får se tre ansikten, akurat som vi tänkt oss.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn I5 öre

Rätt att ändra programmet förbehålles.

..
Upsalalwn, j. Augllätterssons Tryckeri. Pris 5 016-

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain