#4089: Lilla Teatern

LLA TEATERN -

i f. d. Biograf Rullan. x
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 0.6till10 e. m.

 

 

- PROGRAM

FR. O. M. DEN 14 T. O. M. DEN 16 SEPT.

Krigsbilder lråll Belgien.

9:de belgiska linjeregementet, som vid Liege föll till sista man; De sårade erhålla vård;
Vid fronten, kanonerna i verksamhet, kung Albert håller krigsråd m. m.

Obs! Intressanta verklighetsbilder! N

 

 

Bor bevaras under Ioreställningen.

 

Cupidoe adjutant.

Chanbouser-Lustspcl.

Den unga lärarinnan avgudas av sina små elever och dessa antyda att hon försummar dem
för en ung man, som hon älskar, varför hon slår upp förlovningen med honom. När den ene
av eleverna, Tommy, finner att hon härefter blir mera ledsen, lagar han med en del små skälm-
stycken att förlovningen återknytes.

odödlig kärlek. -

i Amerikanskt skådespel, inspelat med Sällsynt känsla
och av ett mäktigt gripande innehåll.

I Marianne Orme ............................ .. Mabel Trunelle. l
I john Hayes ..................................... .. Barry OlMoore.
Edith Wilson .................................. .. Bessie Learn.
Hennes moder ..........  ................ .. Mrs Wallare Erskine.
Skådespelaren ............................... .. Bigelow Cooper.

Sedan sin barndom har john Hayers städse haft den tanken, att han en dag skulle gifta sig
med Edith Wilson. När han därför nu anser sig hava uppnått den ålder han finner passande,
för att knyta hymens band, förlovar han sig således med sin barndoms vän, som om det vore
naturligt att hon måste det vara.

Så träder Marianne Orme, en stor och firad skådespelerska, in i hans liv. Icke nog med att
hon är en berömd skådespelerska, hon besitter även en viss tjusningskraft, är älsklig och hög-
sinnad och måste således bliva beundrad av alla.

Från det ögonblick john Hayes såg henne för första gång, började han älska henne. Icke
blott för hennes berömdhet eller skönhet, utan fastmer för hennes goda väsen. Det är icke att
förvånas över, att Edith vid sidan om den ståtliga och livskraftiga skådespelerskan med tiden

träder allt mera i bakgrunden.
Den intet anande Edith Wilson, som redan länge i hemlighet beundrat Marianne Orme för

hennes konst, beder henne en dag att få träffa henne. Marianne går gärna in härpå. Edith kom-
mer och uttalar sin beundran, men då hon blir varse sin fästmans fotografi på bordet är det
slut med hennes glädje och hon lugnar sig icke förrän Marianne förstört fotografiet och leende
försäkrar, att han endast var en bland de många.

john Hayes, som inser, att han för första gången är på allvar förälskad, bryter förlovningen
med Edith och beder Marianne bli hans hustru. Men denna sorrflovat Edith, att icke gå i vä-
gen iör hennes lycka, gör allt för att visa honom tillbaka. Det faller sig icke alltid så lätt, men
hon har lovat att göra offret . . . Hon avvisar honom således med bestämdhet och en dag blir
han även vittne till en kärleksscen mellan henne oeh en skådespelare. Han har ingen aning om,
att hon för honon bakom ljuset, att det endast varit en repetition. En annan gång päträffar han
henne i drucket tillstånd, men allt detta gör icke hans kärlek till henne mindre. När Marianne
ser detta, skriver hon till honom och låter honom veta, att hon icke är värd hans kärlek och be-
svär honom att icke vidare försöka träffa henne.

Med brustet hjärta lämnar jonh Marianne, som han tror, för alltid och begiver sig till Ameri-
ka. Några månader ha förflutit. Edith, som rätt snart-tröstat sig över förlusten av sin fästman,
har under tiden gift sig med en annan. Marianne har blivit utsatt för en bilolycka och fått svå-
ra skador i ansiktet.

Hon hämtar sig nu så småningom, men hennes bana som skådespelerska är för alltid bruten
och alla hennes forna vänner och beundrare hava övergivit henne.

john, som genom tidningarna fått veta Mariannes öde och förstår, att hon nu behöver honom,
vänder tillbaka hem och återser Marianne. Men så förändrad hon blivit. john är nära att åter
lämna henne, dock, hans gamla kärlek segrar till slut och de förenas för att icke mera skiljas.

 

Biff som baeeist. v
Mycket Kemiskt.

Var god observera att kontrollmärke erhålles ai vaktmastaren.

 

Barnlagfa tillträde.

Entré 35 öre, .Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt. attl ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 än.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain