#4088: Lilla Teatern

LLA TEATEBN

1 f. d. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till 10 e.jm. Sönd. 3 till 5 0.6till 10 e. m.

 

: PROGRAM r

FR.  M. DEN 7 T. O. M. DEN 9 SEPT.-

Y iu Y ilsu
En intressant och lärorik lektion och uppvisning av
Direktör VIKING CRONHOLM

Boxningsmalch
emellan Hrr Vallin och Cronholm samt Hrr Carlsson och Cronholm.
Monopolbild.

Ingen.

 

I kung Babye stora.
härliga rike. i

De allra näpnaste interiörer ur självhärskaren Babys sorgfria liv.

Den förtjusande skildringen om en 2-årig pojke, som är alla fyr- och tvåfotingars förklarade
favorit.

Han är envåldshärskare där ute i den sommarsoliga naturen. Vid första presentationen re-
siderar kung Baby i hundkojan - ett tydligen överbeiolkat samhälle.V

Sedan visar den orädde härskaren sin obevekliga makt öfver såväl favoritbocken och katt-
ungarne som lekatten, pantern, marsvin o. a. fyrfotade undersåtar.

Allt som allt: en serie idyller, som vi aldrig förgäta!

Bor bevarasjnnder föreställn

ä

Den blodiga dalen.

Röda räven och-Bruna björnen stjäla två hästar. Vi fodra få hästtjuvarna ut-
lämnade. Chefen nekar att utlämna tjuvarna. Jag skall låta tjuvarna fly ut på
slätten. Signalen. Han är indian men har ett harhjärta. i

 

Kinematografi i färger av Cinema Gclair, paris.

Chryeantbemum. -

Höst Chrysanthemumen, vars vackra färgprakt och ypperliga skönhet är resultatet av mån-
ga hundra års kultur, var ursprungligen en obetydlig liten blomma som framlevde sitt liv bland r
ogräset. Dess hemland är Kina, men det är japanerna vi hava att tacka för dess nuvarande
skönhet. De togo den till trädgårdsblomma och framkallade genom sin omvårdnad dess nuva-
rande skönhet och är den nu också deras sinnebild för ett långt liv i skönhet. Därunder har
den under sitt segertåg även nått Europa, och bilden visar oss den vårdnad och den skötsel
som de pröva.

Enastående vacker och stämningsfull bild.

ä

Det diävulska pulvret.

Genomroligt lustspel av Vitagraph.

Betty7 som förlovat sig med den lantlige Tom, skall av sin rika tantV i Newyork bortgiftas
med någon celebritet. Tom lyckas få plats som kusk hos tanten, och Betty gör sig därefter kvitt
de andra tillbedjarna med hjälp av ett brasilianskt nässelpulver, som framkallar ett slags tillfällig
sinnesförvirring. Polisen avhämtar de arubbadeu, Betty och Tom bli ensamma. Slutligen råka de
dock själva ut för pulvret.

Var god observera att kontrollmärke erhålles at vaktmästaren.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn I5 öre.

Rätt att] ändra programmet förbehålles.

Upoala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 än.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain