#4084: Lilla Teatern

Var god observera att kontrollmärke erhålles ai vaktmastaren. Bor bevara-s under framställningen.

 

LL  TEATERN

 I (f. d. Biograf Rullan.)
vard. fr. kl. 6 till ID e. ni. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

  

 

m- rnnnnaivi -e

FR. O. M. DEN16 T. O. M. 18 FEBRUARI.

 

 

Gaumont journalm Nzo 4.

l Moder i Paris. En "akta amerikansk uppfinning; färgade frisyrer.

2 Paris. Ett attentat förövades mot turkiska generalen Cheriff Pascha.

3. Paris. Löpningen om priset Lleinonniertt.

l New-York. Damernas siintåivlan.

5 Cincinnati. (U. S. A.) Nestor7 zoologiska trädgårdcns elefant låter tvätta sina fötter.

o, Michigan. Automobil-tävlan.

7. Prtrvpolzis. (Bl-nsiliwl.) Presidenten av republiken Hermes da Foneesas bröllop.

8. Kolrtsis. (Kaukasus) Till följd av vinter-skördens gynsannna resultat säljes vil-et till
0.05 franc pr kg.

9. Plan-Iden. (Gais-es.) Bryggan som upprätthåller järnviigs trafiken iir förstörd till följd av
nya stormar.

10. Bramrlnge. (Hm-2.) Vinterfest med medvärkan av Ski-klubs Braunlaget från 12:92 och
Berlins skridskoklnbb 1885.

ll. Hflvvrluck Park. (Englund) Här föl-siggick en stor hastkapplöpning.

12. Veckans karrikatyrrr, av Lemuml: "Regn bringar välsignelset.

Högst intressanta bilder.

 

 

:lcksà en serenad.

Komedi.

Överste jackson har förbjudit Thomas Perkins, grannens son, att vidare träffa sin dotter
Irmgard. Hon anförtror emelertid sin sak åt Franz Haberman, en av drängarna på hennes faders
gård, som i sin ordning är förälskad i husjungfrun Emma. Tack vare Emmas fallenhet för det
romantiska måste Franz genom list söka vinna sin Emmas hjärta, något som också lyckas ho-
nom. Men Emmas romantik åstadkommer en hel del rabalder, som emellertid har det goda med
sig att också Thomas och lrmgard få, hvar-andra, och sålunda blir det frödj och glädje i dubbel
måtto.

EN SPELARES HJÄRTA

eller

Den Falska Guldgrävaren.

Spännande och gripande skildring från livet i vilda västern.

En gammal guldsökare, som lever ensam med sitt lilla barn, har funnit ett mäktigt guldla-
ger, men har ej medel tillräckligt att bearbeta fyndighcten och lever i nöd. En hygglig kamrat
som på grund av det lilla barnets tårar förstått de. nödställdas belägenhet, kommer hjälpande
emellan. Guldsökaren kan börja bearbeta sin fyndighet och blir snart en burgen man. Den
hygglige kamraten, som under tiden själv råkat i armod, är nu bortglömd av guldsökaren och
får ej den utlovade andelen i vinsten. Det intäffar en olyckshändelse i gruvan, guldsökaren
skadas av ett sprängskott, men får då ånyo hjälp av den hygglige kamraten och vårdas under
sin sjukdom troget av denne. Samvetets röst vaknar nu ock den hyggligt: kamraten tilllörsäk-
ras sin andel i vinsten,

Obs! En nyhet för dagen. Obs!

 

fiskodling i engeleberg.
en uppblomstrande näringsgren. Intressanta studier.

l. Rom och mjölke av amerikansk bäckröding blandas. 2. Efter någon tid lägges romrnen
på galleri rinnande vatten och mörker. 3. Kläckningen börjar. 4. Efter ytterligare några dagar.
5. Efter tre veckor. 6. De yngsta fiskarna. 7. En treårig bäckröding, I

 

Dessutom en brilliant nyhet

Pills tjänsteiver.

Utnmordentligt kemiskt! Alla mäste skrattat

 

Barn äga tiilträde.

Entré 35 öre, Miitärer 25 öre, Barn lä öre

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri Prls 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain