#4083: Biografen Scala

den 5 Februari 4

" arschen till kunga-
borgen o. bondetàgets hög-
tidliga mottagande at
konungen.

svnnntns näst LJunnn.

Ett gripande blad ur Sveriges historia.

 

1. Bondetågets uppholsman, landtbrukare Nyberg från
Uppland.

2. När de tusentals gästerna anlände.

3. Upplänningarne mottages och undfägnas å Karlbergs
slottsgård.

4. Gudstjänsten å Karlberg.

5. Massorna tåga fram genom staden entusiastiskt hälsade.

6. De delegerade från hvarje landskap afmarschera från
Klara Kyrka.

7. Det al svenska kvinnor skänkta baneret öfver-lämnas till
Bondetåget ä Gustaf Adolfs torg.

8. Uppmarschen till Slottet.

9. Före det stora ögonblicket ä Slottsgàrden.

10. Konungen och drottningen helsas at bondemännen.

11. De kungliga helsas med kungssången.

12. Landtbrukare Nyberg. frambär till konungen böndernas
önskemål om försvaret.

13. Hufvudbaneret Öiverlämnas till Konungen.

14. Hyllnings- och opinionstelegrammen öfverlämnas.

15. Konungens svar och hälsning.

16. Kronprinsen talar å slottbacken.

17. Prlns Carl öfverbringar konungens svar till massorna å
yttre borggården.

18. Efter hyllningen i slottet.

19. Svenska flaggan.

Letve gamla I Sverige!

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri.

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain