#4080: Lilla Teatern

Var god nhservera att kontrollmärke erhålles af vaktmastaren. Bor bevaras under ioreställningen.

Den mutade

 

LA TEATEHN

(f. d. Biograf Rullan.]
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

PROGRAM

FR. O. M. DEN 23 T. O. M. 25 FEBRUARI.

 

 

Senaste världenytt!

Gaumont ljour-palm No 5.

Mod-ef i Paris. De nyaste séillskapsdråikterna från firman Lictte.

Parts. Nationella sorgehögtidligheterna för lgeneral Piqnart, den forne krinsministern
Bukaresl. Vatteninvigning. h i
Priocetowrl. (U. S. A.) Fotbollstäflan mellan univarsiteten i Harward och Princetown
Kulama. För att rengöra Colombias flodlopp, behövs en oerhörd erhetsstyrka. I
Kouslimia.. (Ryssland) Högtidlig invigning av gen nya jåirnvàigsstriickan Koustnainf-

GPIPSNSQ."

Troizk4 r,
7. Barcelona. En stark snöstorm hotade staden.
8. Geesfemuende. Det nya skolfartyget "Grossherzog Friedrich" går av stapeln.
9. Berlin. Den nyaste sporten för damer. Små apor som följeslagare på promenader
lO. Köpellllfmm. Tavlan av inotorslädar på isen. .
ll. Frieriricllslzagen. Issegelregatta på Muggelsjön.
12. Gnrmischb--ÅVParten-Kirchen. På Riessersjöbanan.

tensbåtellllflalif-sålnarl Bay. (England) Men fortfai med dykareaibeten for att aterfmna nndervat-

14. Veckans larm-ikulyrw- av Leonard: alsblomman".

Högst intressanta bilder.

 

Vid Comosjöns stränder.

 

Amerikanskt sensationsdrama av Vitdgraphrgy , , .
 rave-BJJ 

UTiiMilBILEJÄI-TINNAN
Uhauiliiren.

Storslaget spännande drama i många avdelningar; särdeles nervkittlande är
tävlan mellan två automobiler med en hastighet av 100 kilometer per timma.

Edvin Haran har nppfnnnit en ny konstruktion till en vattenledning, med saknar de nöd-
vändiga pengarna för att kunna få sin ide förverkligad. Arbetar-na börja knota och han inser
det enda raddningsmedlet vara att ögonblickligen skaffa pengar.

Edvin vänder sig till sin hankchef Wayburn och denne lovar först att hjälpa honom, men
då han upptäcker att Edvin är hans rival om den vackra Virginia, är det icke nog med att han
återtager sitt givna löfte om hjälp, utan han beslutar sig även för att fullkomligt tillintetgöra ho-
nom. Edvin erhåller så en dag från en bekant ett brev med anhållan om att övertaga dennes1
plats vid en större antomobillävlan, och Edvin som förr var en stor specialist på detta område
går med nöje in härpå helst som det stora priset, som är utsatt. skall giva honom tillfälle ordna
sina affärer. Bankdirektören har fått höra talas om Edvins förhoppningar, mntar hans chaufför
så att denne genast efter starten låtsar sig bliva sjuk. Virginia, som känner lill i hvilken situa-
tion hennes älskade befinner sig, intager då själv chaufförens plats. Edvin vinner tävlingen och
hans företag är räddadt.

Kolossalt spännande drama.

-

Bugle och Rap Carbon.

En mycket intressant naturbild.

 

Automobilkortegen i Stockholm.

 

Kasimir har sett Molieres f"lnbillningssjukan" och drömmer, att han är förföljd av en apote-
kare. På morgonen tillkallar frun läkare, och Kasimir, som tror sigr fortfarande förföljd, hanterar
denne omilt. Småningom morgnar han sig dock ur sömnen.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1014, j. Aug". Petterssons tryckeri Pris 5 äte.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain