#4078: Lilla Teatern

.Cilla Teatern

(F. D. BIOGRAFEN RULLAN)
n Hvardagar från kl. B till 10 e. m. Söndagar från kl. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

PROGRAM

fr. o. mL den 12 t. o. m. den 14 Januari.

Högtidligheterna vid

Änkedrottnin  lbegrafningI

1 8 å land.,   

Villy som 

m

   

 

 

   

 

B u n ny  o m s m ed.

i Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn 35 öre.

BARN ÄGA TILL TRÄ DE.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain