#4074: Lilla Teatern

"Må . i 1
I v i f V . xt.) :I f V Vijiigf-L17-jv
[ff-12: i i . . v .w I H i
.=j,...,1f 1 V i I H Å .I I,
k: b V I.. 

, f (F. D, BIOGRAFEN RULLAN
Hvardagar från kl. B till 10 e. m. Söndagar från kl. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

PROGRAM

i fryo; m. "den 27 t). o. m.den 30 Augusti.

 

 

Alla natoners slagskepp Aktuellör dagen.

 .å Q. 

i " "Fiffi =51 é. i?

Fyfan,
:m .. VH) vina., -V v ., - v -v
fl 4 P L ", = Ä; Vi
X i =. -

Spännande. drama i 2 akter.

m 4

Säsongens roligaste skämt.

    

gr;

   

 

Bunny

Entré 35 öre, Militärer 25. öre, Barn 15 öreå
I I .BARN ÄGA TILLTRÄDE,

Upsala;1914,llj.åAug. Petterssons tryckeri.

G Y i

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain