#4071: Lilla Teatern

Bor bevaras under föreställningen.

Var god observera att kontrollmarke erhålles ai vaktmastaren.

  

LLA TEATEBN

(f. d. Biograf Rullan.]

Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

 

 

PROGRAM .

FR. O. M. DEN 16 T. O. M. 18 MARS.

Gaumont journalen Nm 8.

-..-
Sek-.0.0

Hennes far vill uppskjuta giftermålet, tills att doktor Morton avancerat.
velse från universitetets professor, Heinrich Liineman, som i ett slag utnämner honon till sin
assistent.

Mode! i Paris. De nyaste hattmoderna från firman Lewis.

Paris. lngeniör Boirault fört-visar sin senaste uppfinning automatisk koppling av järnvägs-
vagnar.

Bombay, Indien. Ett bröllop i indiska högaristokratien.

Comet, Ryssland. Har var en stor procession. P

Berlin. Deras kungliga högheter kejsarinnan och kronprinsessan besöka blomsterutställnin-
gen i de förenade verkstädernaför konst och hantverk.

Berlin. Bilder från isregattan från Vannsee-

Bukarest. Kronprinsessan mottager den grekiska tronföljaren.

London. Schnitzeljakt föranstaltad av "Cycle Car Club".

London. Parlamentets högtidliga öppnande av Konung Georg den V och drottning Mary.

London. Bilder från den stora Gross-Country-Lanfen, i vilken deltog 250 löpare.

Veckans karrikatyrer: tecknad av Leonard: aAskonsdagn.

Berlin-Halensee. Europamästerskapet i skridskolöpning vanns av Oscar Mathiesen (norrman)
under det 10,000-meters loppet vanns av ryssen lppolitoff.

-
1

En bilfärd. geno   .

En förtjusande serie stämningsbilder från sydöstra Frankrike

Det är en underbart härlig trakt vi genomresa under fotografens ciceronskap; vilda fjälltrak-

ter växlande med skogrika dalar. Utför de brant stupande bergväggarne störta hundrametershö-
ga forsar med bedövande dån.

A
-

nian kärlek och min.

En läkares själskamp.
Skådespel för biograf i en akt.

Ett rörande kapitel ur en människas historia.

Karl Morton har slutligen tagit medicine licentiatexamen och skall nu öppna egen praktik.

Hans far, som i 40 år skött läkarens tunga plikt i hemorten, fordrar att sonen i gengäld för alla
studiekostnader, inom parentes uppgående till 24,000 kronor7 skall övertaga hans praktik.

Emellertid har han förälskat sig i Edith, en ung flicka av god famlij i universitetsstaden.
Då anländer en skri-

Därmed är hans karriär gjord och hans kärlekslycka beseglad.
Hvilket skall han välja? Faderns lilla praktik eller assistentskapet vid universiteiet? Hans

pliktkänsla segrar över hjärtat, hvarför han ger Edith fri, då han ej längre har utsikt att nå må-

let för sin äregirighet.

Men en dag får han en patient därute på landet. Det är Edithl Och därmed belönades plik-

ten med den innerligaste kärlekslycka.

 

Harjakt i Stockholms skärgård.

Intressant bild.

 

Hf två onda-I ting . . .

Luetepel från Vitagrapb. I huvudrollen den glade Bunny.

Bunny är svårligen kujonerad av sin äkta maka. Han tager sig nu orådet före att hjälpa den

likaledes förtryckta dottern i hennes hjärtebekyrnmer, men råkar därvid högst-.Villa ut. Bunny
står på stegen, därovan hotar hans ragata och nedanför två blodtörstiga hundaff Hvilken väg.
väljer han?

 

Barn äga tillträde.
Ä Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt atti- ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 äte.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain