#4070: Lilla Teatern

LLA TEATERN W

(f. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till ID e. m

 

 

m-"PnoenAM W

FR. O. M. DEN 12 T. O. M. 15 MARS.

från det vackra Indien.

Vacker naturbild. Ny fotografering.

 

 

Bor bevaras under foreställningen.

 

På havsbotten.

Intressant vetenskaplig serie.

Ett säreget fängslande drama från Lubin Manuf.

Lögnens ansikte.

En zigenarflickas oerhörda bedrägeri är nära att bringa en människa om livet,

På en av sina sedvanliga inspektionsridter mötte Leon den unga, strålande vackra zigenar-
skan; han blir alldeles betagen i Ihenrie. oehiglörnm-er.snart-:iden lilla tmfastaV-N-eily.  ,  i 

De båda förstnämda träffas tidt och ofta, antingen vid brunnen eller i skogen och samtidigt
försummar han alldeles sin trolovade. Med gränslös smärta blir hon en gång vittne till Leons
kärleksmöte med zigenerskan; denna sistnämda utvecklar också en farlig förförelsekonst. Dot-
tern av det vandrande folket får härigenofn även avundsmän inom sitt eget läger, hvilka hota
henne till livet, om hon ej upphör med sina möten. Zigenerskan ler spotskt; ännu är hennes
mission ej fylld! Vänta till dess, go, vänner!

Då hon en dag som vanligt går till brunnen är icke Leon där, men en lapp, instucken i en
brädng ger henne en synnerligt glädjande underrättelse. Han har av sin husbonde skickats in
till banken för att ta7 ut pengar till avlöning. Biljetten slutar med en uppmaning till den vackra
zigenerskan att åter möta honom.

Flickan underrättar genast de sina, att om de nu följa hennes anvisningar, kunna de bemäk-
tiga sig ett ansenligt belopp. Vid brunnen mötas emellertid de båda uåilskadett; ett par män från
stammen stå på lur, Med sina ljuva sirén-toner invaggar hon honom i trygghet. Plötsligt får
han ett förfärligt slag i huvudet, så att han störtar ned i den djupa brunnen. Penningarne har
zigenerskan redan lagt beslag på. Med ett diaboliskt hånskratt lemnar hon dem lill sin far.
Hennes lömska mission är fylld!

Emellertid hemkommer Leons häst utan sadel. Nelly anar en fruktansvärd olycka och bådar
upp gårdens folk. Leon hittas och forslas upp i ljuset igen. De brottsliga zigenarne medföras
till bestraffning.

Vid hemkomsten återfinner Leon det renasta och ädlaste hjärta i världen. nämligen lilla Nellys,

Var god observera att kontrollmarke erhålles af vaktmastaren.

Natur- och folkskisser från Savoyen.

Pittoreska snapshots från Chamberry och Yenne samt därtill från en kanalfärd
mellan Chavieres och Chanaz. Chamberry. a) Gardet passerar. b) Den magnifika
elefantbrunnen. Kanalfärden från Chavieres till Chanaz. En underbart fängslande och
minnesvärd färd. Torget iYenne. Till sist låter oss operatören följa en savoyansk

knipplerska.

Amerikanskt lnstspel.

 

En ung flicka har skaffat sig en stor och uppseendeväckande hatt som hon första gången an-
vänder under en utflyckt. Hennes fästman och öfriga sällskap driva emellertid så mycket med
hennes nya huvudbeklädnad, att hon i misshumör söker göra sig af med den. Detta visar sig
dock vara förenat med åtskilliga svårigheter.

Exiranummer.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre f

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri Pris 5 öre-

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain