#4068: Lilla Teatern

Var god observera att kontrollmarke erhålles ai vaktmästaren.. Bör bevaras under föreställningen.

LLA TEATERN

(f. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

.-

 

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 26 FEBRUARI T. O. M. 1 MARS.

 

Senaste världsnyttl

Gaumont journal Nzo 6Q

l Model i Paris. Fröken Annie Warleyffrån teatern Femina. Hattar från atelier Cora Marson.

2 Tours7 Frankrike. General Dnbois inspekterar Garnisionstrnppcrnas parad.

3. Kairo, Egypten. Aviatikern jules Verdines flyger öfver Pyreneerna.

4 Paris. Kommendör Evans, ell af de öfverlefvande af den berömda Scottexpeditionen emot,-
tages i rådhuset.

5 Yokohama, japan. Modern Gatureklam.

6 Rangolm, Birma. Egendomlig dans utförd af hofdamerna.

7 New-York. Brand i en Petroleum-Reservoirs.

8. Moskau. Snlut på Kreml i anledning af de tre heliga konungarnes fest.

9 Madrid. Högtldlig bisåittning af General Polavieja.

O Berlin. Is hockey spel.

l Garmide Bilder från Tyska mästerskapet.

12. Veckans knrrikutyrer of Leornard: ulskonstnära.

Dögst intressanta bilder.

 

Den senaste

x - av. :A

Succéspiäsen.
Lustspel i 2 akter.

Inspeladt af framstående amerikanska artister.

 

HUFVUDPERSONER:
Professor-n. - Hans dotter. à Hennes fästman. - Hushållerskan. w Drängen m. fl.
Teaterpublik, skådespelare m. m.
iNNEHÄLL;

Teater i staden, hela samhället är som upp och nedpåvändt. Endast professor Dygdig rea-
gerar, han endast håller allt strängare efter sina barn. inte skulle de komma till detta nästens
laste och se de bloddrypande pjeser som gives.

Men bland stall och kreatnr spelas teater våldeliga. Pigor och drängar lairo gripna af den
förfärliga teaterflugan.

Och när skådespelarne komma, stackars sjette klassens artister, som tydligen inte höra till

. de utvalda bland teatergudinnas många tjänsteandar, blifva de begapade som formliga under-djur.

aAck, så stiliga, hvilka drömmande ögon han har,hvilket håra,höresförtjusta unga flickor hviska,
bleka af rörelse att få se så stora konstnärer.

Tiden nalkas mer och mer för uppträdandena och teatern är naturligtvis slut.

"Blodiga tandens sista plågort, är namnet på dramat som i all sin ryslighet dock inom sig
sluter så mycket af människovärde och godhet.

Professorns familj är naturligtvis mangrannt samlad där för att njuta vederbörligen när
"konst" bjudes.

Och döm om mångas förvåning när allas vår vän professorn själf slinker in på teatern. Han
skall naturligtvis dit för att konstatera att allt är förfärligt, naturligtvis inte för något annat.

Och salongen jublar och salongen gråter och allt ör så förfärligt tragiskt. Och midt under
den allmänna hänförelsen ramlar en liten jacob från hyllan ned bland parkettpubliken.

aAck, kära Jacob7 här kan du icke stannea, säger den beskäftige fadern, ahär kostar det 2,75Kl
och under publikens jubel traskar lille jacob upp till sin plats igen, där han syn- och hörbarli-
gen deltager i det allmänna nöjet.

Det hela slutar förfärligt tragiskt, den unga flickan förförd vandrar ut i världen men då
öppnar sig framtiden för henne som hon tror. En ordningens upprätthållare förbarmar sig öfver
henne, men för sent - hon kastar sig iböljan blå - under publikens förfärliga gråt.

Och äfven professorn är gripen och hans "familj är gripen och alla äro gripna.
tar denna teaterafton i landsortsstaden.

Och så slu-

Amerikanarne äro kända för att vara riktiga lustighetsmakare men maken till denna film
kan man lungt försäkra aldrig visats. Situationerna äro de mest barockt komiska man kan tän-
ka sig, interiörerna när den unga flickan utför sin dramatiska roll och hur det tillgår bakom
scenen i landsorten äro så omedvetet lustiga att ingen kan hålla sig allvarlig.

Det är därför i akt och mening att förskaffa publiken en verkligt glad stund som detta lust-
spel utsläppts i marknaden och sannerligen ångrar man ej att se detsamma.

Blomsterprakt vid Revieran.
Härlig naturbild.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsalail914, 1.!Atig. Petterssons tryckeri Pris 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain