#4067: Biografen Scala

Iograten  Scala

nntlrligel x

den 6 Februari 1914

Prammarschen till kunga-
borgen o;bonrletågets hiig-
tidliga mottagande ai ,
konungen. i
SVERIGES RÖST LJUDER.

Ett gripande blad ur Sveriges historia.

 

1. Bondetågets upphofsman, landtbrukare Nyberg från
Uppland.

2. När de tusentals gästerna anlände.

3. Upplänningarne mottagas och undfägnas å Karlbergs
slottsgård.

4. Gudstjänsten å Karlberg.

5. Massorna tåga fram genom staden entusiastiskt hälsade.

6. De delegerade från hvarje landskap atmarschera från
Klara Kyrka.

7. Det af svenska kvinnor skänkta baneret öfverlämnas till

i Bondetåget å Gustaf Adolfs torg.

8. Uppmarschen till Slottet.

9. Före det stora ögonblicket å Slottsgården.

10, Konungen och drottningen helsas af bondemännen.

11. De kungliga helsas med kungssången.

12. Landtbrukare Nyberg. frambär till konungen böndernas
önskemål om försvaret.

13. Hufvudbaneret öfver-lämnas till Konungen.

14. Hyllnings- och opinionstelegrammen öfverlämnas.

15. Konungens svar och hälsning.

16. Kronprinsen talar å slottbacken.

17. Prlns Carl öfverbringar konungens svar till massorna å
yttre borggården.

18. Efter hyllningen i slottet.

19. Svenska flaggan.

I

Leive garnla Sverige!

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri.

Information

Title:
Biografen Scala
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain